ARC5429 Mimaride Yeniden İşlevlendirmeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5429 Mimaride Yeniden İşlevlendirme Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. EMİNE ÖZEN EYÜCE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Ders içeriğinde belirtilen örnekleri inceleme gezilerine katılım.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kullanım amacını yitirmiş, ancak fiziksel ömrünü tamamlamamış bina ya da bina gruplarının kentsel bellekten silinmeden yeniden yaşama kavuşturulması için, yeni bir işlev kazandırma ya da aynı işlev için çağdaş koşullara uyarlamaya yönelik tasarım ve uygulama sürecinde kuramsal /kavramsal ve kılgısal bilgileri kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Var olan bina stoğunun çevresel, ekonomik ve kent belleksel değerinin farkında olur.
2.Fiziksel ömrünü yitirmemiş mimari ürünlerin kullanım ömrünü yitirse de yıkılmadan geri kazanılması geretiğini savunur.
3.Yeni kullanımlar için uyarlanacak yapıların mevcut koşullarını saptayabilir.
4.Yeniden işlevlendirilmiş ve kabul görmüş örnekleri analiz ederek farklı tasarım yaklaşımlarını ve nedenlerini ayırdedebilir.
5.Diğer tasarım dersleri ile bütünleştirerek, mevcut yapılar içinde yeni kullanımlar için yeni tasarımlar üretebilir.
6.Yeniden işlevlendirme süreçlerinde yerel ve evrensel değerleri ve yasaları dikkate alır.

Dersin İçeriği

Yeniden işlevlendirmenin sürdürülebilir gelişme için çevresel, sosyal ve ekonomik önemi; Fiziksel, ekonomik ve fonksiyonel eskime; Eski yapılara yeni kullanımlar; Endüstri arkeolojisi; sanat ve sergileme amaçlı programlar için uyarlanan mekanlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, Tanışma, Ders içeriği hakkında hakkında bilgilendirme ve Konu hakkında tartışma
2) Binalarda yapı ömrü ve eskime nedenleri
3) Yeniden işlevlendirmede tasarım yaklaşımları ve stratejiler I
4) Yeniden işlevlendirmede tasarım yaklaşımları ve stratejileri II
5) Yeniden işlevlendirmede tasarım yaklaşımları ve stratejileri III
6) Endüstriyel sit alanlarının yeni kullanımlara uyarlanması I
7) Endüstriyel sit alanlarının yeni kullanımlara uyarlanması II
8) Sanatsal amaçlı yeniden işlevlendirme örnekleri I
9) Sanatsal amaçlı yeniden işlevlendirme örnekleri II
10) yeniden işlevlendirme de tasarım etiği
11) Bir örnek yapı inceleme gezisi
12) Sunumlar
13) Sunumlar
14) Tekrar ve değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: I. Eyüce, Ahmet & Eyüce Özen, Design Education for Adaptive -reuse
II.Stella M. Casal, The adaptive re-use of buildings: Rememberence or Oblivion
Diğer Kaynaklar: Will be given when necessary.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Ödev 4 % 40
Sunum 1 % 10
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 9 3 27
Arazi Çalışması 1 4 4
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 8 80
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 4 10 40
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.