ARC5423 İstanbul Üzerine İleri Mimari ÇalışmalarBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5423 İstanbul Üzerine İleri Mimari Çalışmalar Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÖKSUN AKYÜREK ALTÜRK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇAĞAPTAY
Dr. Öğr. Üyesi GÖKSUN AKYÜREK ALTÜRK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Saha gezileri ve yerinde dersler
Dersin Amacı: Verilecek bu ders ile; geçmişi yaklaşık 7000 yıl öncesine giden İstanbul'un tarih boyunca fiziki bakımdan nasıl değiştiği, kentin fiziki gelişiminin (mahalle, üretim- ticaret bölgeleri, dini yapılar, vd.) nasıl şekillendiği üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Mimarlık ve diğer alanlarda öğrenim gören öğrenciler, var olan zengin kültürel mirası ile dünyanın sayılı kültür- tarih kentlerinden olan İstanbul'u yakından tanıyacaklardır.
II. İstanbul'daki mimarlık mirası aracılığı ve var olan örnekler yardımıyla, daha önceki uygarlıkların mimari gelişmişlik düzeyleri öğrenilmiş olacaktır.
III. Diğer dersler kapsamında öğretilen dünyanın diğer önemli uygarlıkları ve kentlerindeki mimarlık uygulamaları ile karşılaştırma olanağı bulabileceklerdir.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, İstanbul'daki özellikle Bizans ve Osmanlı ile Erken Cumhuriyet dönemlerinin mimari karakteri, var olan örnekler üzerinden anlatılacaktır. Bu kapsamda, belirtilen dönemlerde kentte inşa edilmiş olan; külliyeler, dini yapılar, eğitim yapıları, su yapıları, ticaret yapıları, askeri yapılar, sivil mimarlık uygulamaları, vd. örneklerle anlatılarak, öğrencilerin konuyu kavraması sağlanacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş İstanbul Hakkında
2) İstanbul/ Constantinople'u anlamak
3) Güzergah I. Kentin Bizans ve Osmanlı Katmanlarını anlamak
4) Güzergah II. Bizans Kamusal Mekanları, Hipodrom ve Çevresi
5) Güzergah III. Ayasofya
6) Bizans'dan Osmanlı'ya Kentsel Mekan Kavramı
7) Güzergah I: Kent surları Mezarlıklar ve Eyüp
8) Güzergah II. Kariye Camii
9) Güzergah III. Fener ve Balat Bölgesi
10) Sinan'ın İstanbulu Güzergah I: Mihrimah Camii ve Şemsi Paşa Camii
11) Melez Kimlikler: Galata-Pera Bölgesi Güzergah I: Galata Mevlevihanesi
12) Güzergah II. Modern İstanbul: Borusan,IKSV ve SALT Binaları, Taksim Meydanı, St Anthony ve Sta. Maria Draperis Kilisesi
13) İSTANBUL: 1950-2000ler
14) Sunumlar ve Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Doğan Kuban, İstanbul Yazıları; İstanbul Ansiklopedisi, Stefanos Yerasimos, İstanbul (İmparatorluk Başkenti), İstanbul, 2010; Çeçen, Kazım, Mimar Sinan ve Kırkçeş
me Tesisleri,İstanbul 1988;Çeçen, Kazım, İstanbul’un Osmanlı
Dönemi Su Yolları,İstanbul 2000;Demir, Ataman. “Haliç Bölgesinde Su Mimarisi Eserleri”, Haliç 2001 Sempozyumu,İstanbul 2001. Nirven, Saadi Nazım,İstanbul suları,İstanbul 1946; Oğuz, Burhan. Bizans’tan Günümüze İstanbul Suları, İstanbul, 1998;Öziş, Ünal - Arısoy, Yalçın, “Mimar Sinan’ın Su İletim Sistemleri” Mimar Sinan DönemiTürk Mimarlığı ve Sanatı Sempozyumu, İstanbul 1988; Sönmez, Zeki. Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar-Belgeler, İstanbul, 1988;
Diğer Kaynaklar: Ayverdi, Ekrem Hakkı, Fâtih Devri Mîmârîsi, İstanbul, 1953;Ayverdi, Ekrem Hakkı,Fâtih Devri Mîmârî Eserleri, İstanbul, 1953;Ayverdi, Ekrem Hakkı,"Fatih Devrinde İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfûsu", Vakıflar Dergisi, Sayı: IV. Ankara, 1958, s. 245 - 261;Ayverdi, Ekrem Hakkı, XIX. Asırda İstanbul Haritası, İstanbul, 1958;Ayverdi, Ekrem Hakkı,Fâtih Devri Mîmârîsi Zeyli, İstanbul, 1960;Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mîmârîsinde Fâtih Devri, C. III, İstanbul,1973; Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mîmârîsinde Fâtih Devri, C. IV, İstanbul, 1974; Ayverdi, Ekrem Hakkı,İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, ( Ö.L. Barkan İle ) İstanbul, 1970.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 30
Sunum 1 % 10
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 21 252
Sunum / Seminer 1 1 1
Rapor Teslimi 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 297

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.