ARC5437 Mimarlıkta SeçilmişKonularda Arş.Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5437 Mimarlıkta Seçilmiş Konularda Araştırma Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ALİ DEVRİM IŞIKKAYA
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. MEHMET BENGÜ ULUENGİN
Dr. Öğr. Üyesi GÖKSUN AKYÜREK ALTÜRK
Doç. Dr. ALİ DEVRİM IŞIKKAYA
Dr. Öğr. Üyesi BELİNDA TORUS
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok.
Dersin Amacı: I.Bu dersin amacı, ilerleyen dönemlerdeki bireysel ve özel ilgi konularını çalışmaları için öğrencileri hazırlamaktır.
II.Belirli bir tarihsel döneme ve bağlama ait farklı mecralardaki mimari üretimleri incelemek ve bunları değerlendirmek.
III. Sınıf içi ve sınıf dışı bireysel ve grup çalışmaları ve sunumlar yapmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
öğrenciler bu ders boyunca önerilen üst başlık içinde özelleştirecekleri konuları aşağıda sıralanan maddeler odağında çalışmış olacaklardır:
I. Literatür tarama
II.Analiz etme ve anlama
III.bibliyografya oluşturma ve arşiv çalışması
IV.değerlendirme

Dersin İçeriği

Yukarıda kurgulanan bağlamda dönem içerisinde belirlenecek olan kavramlar ile ilişkili metinler ve diğer mecralardaki mimari üretimler ile onların paralelinde gelişen tartışmalar bu dersin içeriğini oluşturur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Güncel mimarlık kuramı içerisinde nasıl bir sorunsal tanımlanabilir üzerine tartışmalar.
3) Öğrencilerin bireysel araştırma konuları üzerine sunumlar ve tartışma.
4) Tanımlanan problem üzerine araştırma ve tartışma, kaynakların belirlenmesi.
5) Örnek bir mimari durum inceleme ve tartışması için alan gezisi.
6) Öğrenci sunumları-bireysel dönem projesi için ön hazırlık ve tartışmalar.
7) İlgili metin tartışması.
8) Sunum
9) Film gösterimi, tartışmalar.
10) Öğrenci sunumları-problemin daha detaylı tartışılması.
11) İlgili okumalar üzerinde tartışma.
12) İlgili okuma üzerinde tartışma.
13) İlgili okumalar üzerinde tartışma.
14) Dönem değerlendirilmesi
15) Dönem raporu hazırlık çalışmaları
16) araştırma dosyası ve raporunun final teslimi.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Architecture Theory 1968, ed. K. Michael Hays (MIT Press, 1998)
Diğer Kaynaklar: Starrett, col.w.a., Skyscrapers and the Men Who Build Them, San Francisco, California,2006.
Sullivan, Louis, "The Tall Office Building Artistically Considered", inland architecture, 1896.
Willis, Carol, Form Follows Finance:Skyscrapers and Skylines İn Newyork and Chicago, New York: princeton architectural press, 1995.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Küçük Sınavlar 6 % 30
Sunum 2 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 45
Sunum / Seminer 3 12
Proje 4 18
Küçük Sınavlar 7 24
Final 2 10
Toplam İş Yükü 157

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.