ARC5434 Mimaride Kentsel KonularBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5434 Mimaride Kentsel Konular Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. MAAN CHIBILI
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. EMİNE ÜMRAN TOPÇU
Öğ.Gör. MAAN CHIBILI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Mimarlık disiplini içinde, kent mekanı sorunsalı, kentsel mekan bilincinin evrimi olarak özetlenebilir. Bu evrim, bilinçli kentsel tasarım ile çağdaş kentin gelişimindeki dinamizm ve kaos ortamında kendini göstermek isteyen mimarlık arasındaki karşılıklı etkileşim olarak düşünülebilir.

Mimarlıkta kentsel mekan sorunsalına birkaç açıdan yaklaşılabilir. Kategorik olarak sosyal açıdan toplumsal ve mekansal farklılaşma, bölüşüm, eşitlik ve adalet durumlarını içerir. Öte yandan kentsel yaşam tarzı olarak, mülkiyet, katılım, sorumluluk ve davranışlar olarak bakılabilir. Kentsel form meselesi ise anlam, doğallık, canlılık, duygu ve görsellik olarak ele alınabilir.

Böylece, dersin amacı, öğrencilerin kentsel mekan kavramının evrimini zamanın ruhu açısından karşılaştırmalı ve sorgulayıcı yaklaşımla okuma ve çalışmalarıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Kentsel mekan bilincinin evrimi hakkında farkındalık oluşturur.

2. 19. Yüzyıldan itibaren kentleşmenin sosyal ve ekonomik boyutunu karşılaştırmalı olarak tartışır.

3. Erken, modern ve post-modern kentsel mimarlığın aşamalarını ayırt eder ve tartışır.

4. Planlanarak yaratılmış yeni kentlerde kensel mekan olgusunu araştırır ve tartışır.

5. Satelit şehirler, banliyöler ve toplu konut projelerindeki kentsel mekan meselesini araştırır ve tartışır.

6. Dönem ruhunu yaratan felsefi perspektifi anlayarak kentsel mekan meselesini çeşitli anlatım ortamlarıyla yansıtmayı öğrenir..

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma. St. Simon ve yeni mimarlık üzerine tartışma.
2) 19. Yüzyıl Ütopyacıları. Fourier'in falansteri; Godin'in familisteri
3) 19.Yüzyıl Ütopyacıları. Owen'ın New Harmony projesi. Ütopik Sosyalistlerin tartışılması.
4) "Güzel Şehir" Hareketi, Olmsted. Chicago için Burnham Planı.
5) Endüstri Kenti için yeni düşünceler: Tony Garnier'in Cité Industriel. Santelia's Futurist Kenti.
6) Erken Modern: Modern Kentsel Ütopyalar: Ebenezer Howard: Bahçe Şehir.
7) Erken Modern: Frank Lloyd Wright: Broadacre(banliyö yayılımı). Le Corbusier.
8) Dönem ortası sunumlar
9) Dönem ortası sunumların tartışma ve değerlendirmesi
10) Bauhaus Kentselliği: Hilberseimer, Büyük Şehir Mimarlığı.
11) Vienna Rosso: Sosyalist Konut Projeleri
12) CIAM: Atina Kartası. Team X
13) Megastrüktürler ve Louis Kahn. Metabolizm
14) Kentsel Mekanın Yeniden Keşfi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: - Benevolo, L., “Origins of Modern Town Planning”, MIT Press, 1971.
- Cullen, G., “The Concise Townscape”, Van Nostrand, NY, 1961.
- Duany, A., Speck, J., Lydon, M., “Smart Growth: New Urbanism in American Communities”, Wiley, 2010.
- Fishman, R., “Urban Utopias in the 20th Century: Howard, Wright, Le Corbusier”, MIT Press, 1982.
- Frampton, K., “Modern Architecture: A Critical History” 4th Edition, Thames & Hudson World of Art, 2007.
- Gehl, J., “Cities for People”, Island Press, 2010.
- Haas, T., “Sustainable Urbanism and Beyond: Rethinking Cities for the Future”. Rizzoli International Publications, 2012.
- Hall, P., “Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design since 1880”, Willey-Blackwell, 2014.
- Harvey, D., “Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution”, Verso, 2012.
- Lynch, K., “The Image of the City”, MIT Press, 1960.
- Riddell, R., “Sustainable Urban Planning: Tipping the balance”, Willey, 2003.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 10
Ödev 13 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Ödevler 13 6 78
Ara Sınavlar 1 20 20
Rapor Teslimi 1 40 40
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 197

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.