ARC5401 Mimari Tasarım StüdyosuBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5401 Mimari Tasarım Stüdyosu Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Dr. Öğr. Üyesi GÖKSUN AKYÜREK ALTÜRK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, farklı lisans programlarından gelmiş olan öğrencilerin, lisans programlarında almış oldukları temel mimarlık bilgisi üzerine inşa edecekleri kendi geleceklerini, mimarlık gibi çok geniş bir yelpazeye sahip olan disiplin içinde, nerede konumlandırdıklarını anlamalarını ve hangi alanda çalışmalarını sürdüreceklerini sorgulamak üzere, tasarım konuları, araştırmaları, tasarım yaklaşımları ve çözümlerini tartışmalarını sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Lisans düzeyinde aldığı kuramsal ve kavramsal bilgilerini geliştirir.
II. Mimarlık alanında seçtiği bir konudaki araştırma ve yorumlama çalışmasını bireysel olarak yürütebilir
III. Alanı ile ilgili bir tasarım problemine eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak tasarım önerileri üretebilir.
IV. Alanı ile ilgili yürüttüğü çalışmaları sözel, görsel ve yazılı olarak sunabilir.

Dersin İçeriği

Güncel tasarım problemleri hakkında tartışmalar; Bu problemlere çözüm arayan yaklaşımlar,örnekler; Bu çözümlerin kuramsal ve kavramsal arka planları; Seçilen konularda çağdaş yaklaşımlar; Alternatif çözüm önerileri üzerinde tartışma.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve Tanışma
2) Seçilen konu üzerinde görüşme İlgi alanındaki çalışılmak istenen konu hakkında ön araştırma
3) Araştırma ve tasarım süreci üzerinde görüşmeler
4) Araştırma ve tasarım süreci üzerinde görüşmeler
5) Araştırma ve tasarım süreci üzerinde görüşmeler
6) Ara Jury Jury için sunum hazırlığı
7) Tasarım çözümleri üzerine görüşme
8) Tasarım çözümleri üzerine görüşme
9) Tasarım çözümleri üzerine görüşme
10) İkinci ara Jury Jury için sunum hazırlığı
11) Tasarım çözümlerinin geliştirilmesi
12) Tasarım çözümlerinin gelşmesi
13) Tasarım çözümlerinin son halini alması
14) Araştırma ve tasarım konusunda son kritikler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Related course notes and bibliography will be organized for each student during the studio discussions.
Diğer Kaynaklar: ..

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Juri 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 3 30
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 20 200
Ara Juri 2 6 12
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü 250

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir. 4
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur. 3
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir. 3
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir. 4
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir. 4
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir. 3
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir. 4
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir. 3
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur. 4