MAT5101 Mühendislik MatematiğiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MAT5101 Mühendislik Matematiği Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MESUT EROL SEZER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CAVİT FATİH KÜÇÜKTEZCAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilere ileri seviyede vektör cebiri ve kompleks analiz bilgisi vermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler tek ve çok değişkenli fonksiyonların temel matematik kavramlarındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenecek, ileri ve kompleks analiz bilgilerini mühendislik problemlerine uygulayacaklardır.

Dersin İçeriği

Diferansiyel ve integral vektör analizi ve uygulamaları.
Kompleks analiz ve uygulamaları, Fourier serisi ve dönüşümü.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tek değişkenli matematik analiz tekrarı.
2) Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler, dolaylı tanımlı fonksiyonlar, Jakoby matrisi.
3) Vektör fonksiyonları. Gradyen, yayılım, bükülüm ve Laplace operatörleri. Yönlü türev.
4) Fonksiyonların en büyük ve en küçük değerleri. Lagrange çarpanları.
5) Çok değişkenli integral. Eğri üzerinde integral. Green teoremi.
6) Yüzey üzerinde integral. Yayılım teoremi. Stoke teoremi.
7) Silindirik ve küresel koordinatlar.
8) Vektör analizi uygulamaları.
9) Karmaşık değişkenli karmaşık fonksiyonlar. Süreklilik ve türev.
10) Karmaşık düzlemde integral. Cauchy teoremi.
11) Taylor ve Laurent serileri. Kutuplar ve artıklar.
12) Biçim koruyan eşemeler ve uygulamaları.
13) Fourier serileri.
14) Fourier dönüşümü.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1. D. Bachman, Advanced Calculus Demystified, McGraw-Hill, 2007.
2. F. J. Flanigan, Complex Variables, Dover, 1983.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 15
Ödev 5 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ödevler 5 5 25
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme