SEN5104 İleri Sistem Analizi ve Tasarımı IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN5104 İleri Sistem Analizi ve Tasarımı II Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı yazılım mimarilerinin derinlemesine kavramları, ilkeleri, yöntemleri ve en iyi uygulamalarını sağlamaktır. Etki alanı özel mimariler, hizmet odaklı mimariler, ürün hattı mimarileri, adaptif ve generatif mimariler üzerine ekip projelerinin önemini vurgular. Bu ders yazılım mühendisliği kavramları ve mimarileri için genel bir bakış sağlar. Bu ders aynı zamanda yazılım gereksinimleri, yazılım tasarımı, yazılım inşaası, yazılım yönetimi ile yazılım kalitesi ve test disiplinlerine üst düzey bir yazılım mühendisliği bakışı sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenci yazılım geliştirme yaşam döngüsünün aşamaları tanır ve bunları tanımlar
2. Öğrenci proje ve süreç ölçümleri arasındaki farkı tarif eder.
3. Öğrenci sürüm kontrolü ve değişim kontrolü terimlerini tanımlar.
4. Öğrenci gereksinim çıkarımı ve gereksinim analizi gerçekleştirme yöntemlerine aşina olur.
5. Öğrenci bilgi gizleme ve soyutlama gibi önemli tasarım ilkelerini tartışır.
6. Öğrenci yapılandırılmış ve nesne tabanlı analiz ve tasarım ilkeleri arasındaki farklılıkları tartışır.
7. Öğrenci kara kutu testi ve beyaz kutu testi gibi önemli test terimleri tanımlar.
8. Öğrenci küçük ve orta ölçekli yazılım projesi için yazılım yaşam döngüsü faaliyetlerini gerçekleştirir.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde ürün, süreç, proje yönetimi, ölçümler, proje planlama, sistem mühendisliği, analiz konseptleri, analiz modelleme, risk, YKG, proje takvimleme, YKY, tasarım konseptleri, mimari tasarımı, kullanıcı arayüz tasarımı, diğer tasarım konuları, teknik ölçümler, NT konseptleri, NTM, NTT, yazılım test teknikleri ve stratejileri, yazılımın sürdürülmesi, yazılım test teknikleri ve stratejileri, NT ölçümleri ve yazılım mimarisi örnek olay incelemesi – A-7E eylemsel uçuş programı konuları ele alınmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ürün, Süreç
2) Proje Yönetimi, Ölçümler, Proje Planlama
3) Sistem Mühendisliği
4) Analiz Konseptleri, Analiz Modelleme
5) Risk, YKG, Proje Takvimleme, YKY
6) Tasarım Konseptleri
7) Mimari Tasarımı, Kullanıcı Arayüz Tasarımı, Diğer Tasarım Konuları
8) Mimari Tasarımı, Kullanıcı Arayüz Tasarımı, Diğer Tasarım Konuları / 1. Vize
9) Teknik Ölçümler, NT Konseptleri, NTM, NTT
10) Yazılım Test Teknikleri ve Stratejileri
11) Yazılımın Sürdürülmesi, Yazılım Test Teknikleri ve Stratejileri, NT Ölçümleri
12) Yazılımın Sürdürülmesi, Yazılım Test Teknikleri ve Stratejileri, NT Ölçümleri / 2. Vize
13) Yazılım Mimarisi Örnek Olay İncelemesi – A-7E Eylemsel Uçuş Programı
14) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Craig Larman
Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, 3/E
ISBN-10: 0131489062 | ISBN-13: 9780131489066

Roger S. Pressman
Software Engineering: A Practitioner's Approach, Sixth
Edition , McGraw-Hill
Diğer Kaynaklar: Software Architecture in Practice, 2/e
Bass, Clements & Kazman
2003 | Addison-Wesley Professional | Cloth; 560 pp
ISBN-10: 0321154959 | ISBN-13: 9780321154958

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 1 % 5
Küçük Sınavlar 1 % 5
Ödev 2 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.