SEN5103 İleri Sistem Analizi ve Tasarımı IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN5103 İleri Sistem Analizi ve Tasarımı I Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Dr. Öğr. Üyesi TAMER UÇAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencinin yazılım geliştirme sürecini analiz edebilecek ve tasarlayabilecek yeteneğe sahip olmasını sağlamak, problem ve problemin kapsamının tanımlanması, sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, verilerin yapılandırılması, nesne ve iş modelleri ile alternatif çözümlerin üretilebilmesini gerçekleştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bilgi sistemlerinin bileşenleri tanımlayan sistem analizi ve tasarım kavramlarının tanımlar
2. Sistem geliştirmede gerekli aşamaların tanımlar
3. Problemlerinin çözümü için proje yönetim araçları ile sistem analizi yaklaşımlarının tanımlar
4. İş sistemi sorunları kapsamını tanımlar
5. Proje tetikleyen sorunlar, fırsatlar ve yönergelerin belirler
6. Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan sistem gereksinimlerini tanımlar, gerçeği bulma teknikleri uygular, Ishikawa diyagramı oluşturur
7. Model diyagramlarının çizer
8. Temel kavramlar ve işlem modeli yapıları tanımlama bağlamında çizim, veri akışı, olay ve sistem diyagramları çizer
9. Alternatif sistem çözümlerinin üretilmesi, 6 adet fizibilie türünün tanımlanması, maliyet-fayda analizinin yapılması konularında uzmanlaşır.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş, Bilişim Sistemleri Bileşenleri, Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi, Proje Yönetimi, Sistem Analizi Yaklaşımları, Kapsam Tanımlama Aşaması, Problem Analizi Fazı, Gereksinim Analizi Fazı, Kullanım Durumları, Veri Modelleme ve Analiz, Nesneye Dayalı Analiz ve Modelleme, Süreç Modelleme, Fizibilite Analizi ve Sistem Önerisi konuları işlenmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş
2) Bilişim Sistemleri Bileşenleri
3) Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi
4) Proje Yönetimi
5) Sistem Analizi Yaklaşımları
6) Kapsam Tanımlama Aşaması
7) Problem Analizi Fazı
8) Gereksinim Analizi Fazı
9) Kullanım Durumları
10) Veri Modelleme ve Analiz
11) Veri Modelleme ve Analiz
12) Nesneye Dayalı Analiz ve Modelleme
13) Süreç Modelleme
14) Fizibilite Analizi ve Sistem Önerisi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lonnie D. Bentley and Jeffrey L. Whitten, Systems Analysis & Design for the Global Enterprise 7ed, McGraw Hill, 2007, ISBN-13 978-0-07-110766-2
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.