KSU5332 KentselDönüşümveGayrime.SektörüİlişkisiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5332 Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Sektörü İlişkisi Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Gerek kentsel dönüşüm kavramının, gerekse gayrimenkul sektörünün kesişme noktası olan planlamanın, her iki kavram ile ilişkilerinin ve etkilerinin, hedefler/aktörler açısından değerlendirilmesi, kavramların fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin belirlenmesi, kentsel politikalar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde tartışılması, planlama çatısı altında genel değerlendirmenin yapılması dersin ana amacını oluşturmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Gerçekleşen ya da planlanan kentsel dönüşüm projelerinde seçilen modellerinin incelenmesi

Kavramların sosyal, ekonomik, çevresel ve yapısal etkilerinin incelenmesi

Plan kararlarının, kentsel dönüşüm projeleri ve gayrimenkul yatırımları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

Dersin İçeriği

Kentsel dönüşüm kavramının incelenmesi.Gayrimenkul yatırımlarının yerseçimleri, aktörleri, kentsel mekan organizasyonundaki etkilerinin irdelenmesi. Gayrimenkul sektörünün kentsel dönüşüm projeleri ile ilişkisi (aktörler, hedefler, stratejiler). Planlama kararları ve uygulamaları çerçevesinde, kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sektörünce yapılan yatırımların beraber incelenmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kentsel dönüşüm
2) Kentsel dönüşüm
3) Kentsel dönüşüm
4) Gayrimenkul sektörü
5) Kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sektörü / Hedefler ve Aktörler
6) Tartışma / Dönem projesi
7) Tartışma / Dönem projesi
8) Kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sektörü / Yapısal ve ekonomik etkiler
9) Kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sektörü / Sosyal ve çevresel etkiler
10) Kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sektörü / Kentsel fonksiyonlar
11) Kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sektörü / Kentsel fonksiyonlar
12) Hukuksal yapı
13) Planlama ilişkileri
14) Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste verilen notlar / lecture notes
Diğer Kaynaklar: Holcomb, H.B. ve Beauregard, R.A., (1981), Revitalizing Cities, 2nd ed., Commercial Printing, Pennsylvania.

Dökmeci, V., Dülgeroğlu, Y. ve Berköz, L. (1993), İstanbul Şehir Merkezi Transformasyonu ve Büro Binaları, LiteratürYayınları, İstanbul.

Bentley, Ian (1999), Urban Transformations: power, people and urban design, London, Routledge.

Miles, Mike, E (2000), Real Estate Development Principles and Process, Washington, D.C, Urban Land Institute.

Thorns, D. (2004), Kentlerin Dönüşümü, CSA Global Yayın Ajansı, İstanbul.

Schmitz, A. vd. (2004), Residential Development Handbook, Urban Land Institute Handbook Series, Washington, D.C.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 4
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 4
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 4
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.