Bahçeşehir UniversityDegree Programs URBAN SYSTEMS AND TRANSPORTATION MANAGEMENT (TURKISH, THESIS)General Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational QualificationsBologna Commission
URBAN SYSTEMS AND TRANSPORTATION MANAGEMENT (TURKISH, THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Improving and enhancing information in expertise level on the concept of transportation licence level abilities in terms of transportation department and related departments.
2) Having detailed information about current technics, methods and their constraints in transportation engineering.
3) Estabilishing engineering problems, improving methods for solution, implementing new methods in solutions
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Completing and implementing information with limited datas, integrating informations of different discipline datas
2) Estabilishing engineering problems, improving methods for solution, implementing new methods in solutions
3) New/origin idea and method implementing, improving new solutions in system, part and process designs.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Understanding process and results of studies, presenting the datas oral and written in related department on national and international scales, understanding a foreign language, having speaking, writing and reading level at least Europan Language Portfolio B2.
2) Understanding social and environmental phases of technological implementations. Listing ability of current technics, methods, effects, constraints and results of technological implementations.
Learning Competence
Field Specific Competence
1) Considering social-scientific-ethic values in collecting-understanding-implementing-presenting phases and all activities.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Having information detailed and deeply by implemented researching in technology, evaluating and implementing of information
2) Developing method for defined technological problems and implementing innovative methods in solutions.
3) Modelling and implementing of experimental investigations, solving of complex cases in this process

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 7 (Master) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
52 - Engineering and Engineering Trades
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
84 - Transport services
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Improving and enhancing information in expertise level on the concept of transportation licence level abilities in terms of transportation department and related departments.
2) Having detailed information about current technics, methods and their constraints in transportation engineering.
3) Estabilishing engineering problems, improving methods for solution, implementing new methods in solutions
1) Develop and deepen knowledge in the same or in a different field to the proficiency level based on Bachelor level qualifications.
2) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
1) Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2) Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2) Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
4) Alanının doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu disiplinlerarası (sosyal-ekonomi, işletme, hukuk, ilgili mühendislik dalları vb.) etkileşimi kuramsal olarak kavrar ve etkili ve verimli bir şekilde uygular.
5) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Completing and implementing information with limited datas, integrating informations of different discipline datas
2) Estabilishing engineering problems, improving methods for solution, implementing new methods in solutions
3) New/origin idea and method implementing, improving new solutions in system, part and process designs.
1) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
2) Interpret the knowledge about the field by integrating the information gathered from different disciplines and formulate new knowledge.
3) Solve the problem faced related to the field by using research methods.
1) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2) Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1) Ulaştırma ve ilgili yan alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme çözümlerinde ilişkilendirerek kullanır.
2) Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
5) Ulaştırma ve yan alanlarda edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle (ekonomi, hukuk, işletme vb) bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6) Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik alanında yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
7) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
8) Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Understanding process and results of studies, presenting the datas oral and written in related department on national and international scales, understanding a foreign language, having speaking, writing and reading level at least Europan Language Portfolio B2.
2) Understanding social and environmental phases of technological implementations. Listing ability of current technics, methods, effects, constraints and results of technological implementations.
1) Communicate current developments and studies within the field to both professional and non-professional groups systematically using written, oral and visual techniques by supporting with quantitative and qualitative data.
2) Investigate, improve social connections and their conducting norms with a critical view and act to change them when necessary
3) Communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B2 General Level.
4) Use advanced informatics and communication technology skills with software knowledge required by the field.
1) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2) Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4) Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
6) Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7) Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1) Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alanındaki çalışmalarının gelişim ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir yaklaşımla yazılı veya sözlü olarak iletir.
2) Alanındaki gelişmeleri, sorunları ve olası çözüm alternatiflerini sosyal paydaşlar ile paylaşır ve bilimsel çerçevede optimum çözümlere yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
3) Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik uygulamalarının sosyal, hukuki ve çevresel boyutlarını görür, önerilerle geliştirir, öngörülerle sorun çözücü değişiklikleri planlar ve bunları uygular.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanı ile ilgili konularda etkili sözlü ve yazılı iletişim kurar.
5) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
6) Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye ulaşarak kullanımda verim ve etkinlik sağlar.
7) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
Learning Competence
1) Evaluate knowledge and skills acquired at proficiency level in the field with a critical approach and direct the learning.
1) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3) Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
1) Ulaştırma ve yan alanları ile bilgileri bilimsel yöntemler ile tamamlar, ilgili uygulamaların farkında olur, ilişkili disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2) Alanına ilişkin yan dallar ile ilgili bilgileri eleştirel yaklaşımla inceler, karşılaştırır, ayrıştırır, bütünleştirir (analiz ve sentez) ve çözüme yönelik yönlendirme (öz düzenleme) yetkinliğine ulaşır.
Field Specific Competence
1) Considering social-scientific-ethic values in collecting-understanding-implementing-presenting phases and all activities.
1) Audit the data gathering, interpretation, implementation and announcement stages by taking into consideration the cultural, scientific, and ethic values and teach these values.
2) Develop strategy, policy and implementation plans on the issues related to the field and assess the findings within the frame of quality processes.
3) Use the knowledge, problem solving and/or implementation skills in interdisciplinary studies.
1) Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4) Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
1) Ulaştırma temel ve yan alanları (lojistik, mühendislik) ile ilgili verileri toplar, yorumlar ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerlerin korunması çabalarında yönlendirici olur.
2) Ulaştırma temel ve yan alanlarında strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve mesleki alana uygulayarak elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3) Alanın ve mesleğin gerektirdiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri problem çözme ve/veya uygulama aşamalarında disiplinler arası etkileşimi kavrar ve ilgili çalışmalarına yansıtır.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Having information detailed and deeply by implemented researching in technology, evaluating and implementing of information
2) Developing method for defined technological problems and implementing innovative methods in solutions.
3) Modelling and implementing of experimental investigations, solving of complex cases in this process
1) Independently conduct studies that require proficiency in the field.
2) Take responsibility and develop new strategic solutions as a team member in order to solve unexpected complex problems faced within the applications in the field.
3) Demonstrate leadership in contexts that require solving problems related to the field.
1) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2) Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4) Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1) Ulaştırma ve yan alanları ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2) Alanında problemleri bilimsel yöntemler ile tanımlar, çözüm için yöntem geliştirir ve etkin ve verimli bir şekilde uygular.
3) Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik alanında bağımsız çalışmalarıyla bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
4) Alanı ile ilgili ulaştırma/ lojistik ve bunlarla ilgili mühendislik uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5) Bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturup, uygulama-kontrol-geribildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir
6) Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik konuları ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

Conjoined

1) Improving and enhancing information in expertise level on the concept of transportation licence level abilities in terms of transportation department and related departments.
2) Having detailed information about current technics, methods and their constraints in transportation engineering.
3) Estabilishing engineering problems, improving methods for solution, implementing new methods in solutions
4) Completing and implementing information with limited datas, integrating informations of different discipline datas
5) Estabilishing engineering problems, improving methods for solution, implementing new methods in solutions
6) New/origin idea and method implementing, improving new solutions in system, part and process designs.
7) Understanding process and results of studies, presenting the datas oral and written in related department on national and international scales, understanding a foreign language, having speaking, writing and reading level at least Europan Language Portfolio B2.
8) Understanding social and environmental phases of technological implementations. Listing ability of current technics, methods, effects, constraints and results of technological implementations.
9) Considering social-scientific-ethic values in collecting-understanding-implementing-presenting phases and all activities.
10) Having information detailed and deeply by implemented researching in technology, evaluating and implementing of information
11) Developing method for defined technological problems and implementing innovative methods in solutions.
12) Modelling and implementing of experimental investigations, solving of complex cases in this process