KSU5218 Programlanabilir Mantıksal DenetleyiciBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5218 Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC) Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: PLK
Dersin Amacı: Dersin amacı; programlanabilir lojik kontrol, programlama çeşitleri ve programlama yapıları hakkında detaylı bilgi verilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
PLC' nin esaslarının öğrenilmesi

Karmaşık sektörel problemlerin anlaşılması

Sektörel problemlerin PLC ile çözülmesi

Dersin İçeriği

Günümüzde çok karmaşık olan endüstriyel sistemlerin kumanda ve kontrol problemleri artık PLC teknolojisi kullanılarak çözümlenmektedir. PLC’ ye giriş, PLC’ nin yapısı, Çalışma biçimi, Kullanıcı programın yürütülmesi, Programlama çeşitleri, Programlama yapıları, MDG ile programlama tekniği, LKG ile programlama ve Komut ile Programlama, Lojik işlemi başlatma ve işlem komutları, PLC’ de programlama mantığı, Program örnekleri, Seri bağlı kontaklı devreler, Seri-paralel bağlı kontaklı devreler, SET ve RESET komutları, Kenar tetiklemeler, Zamanlayıcılar, Giriş, Zamanlayıcı Türleri, Zamanlayıcı Programlama, Sayıcılar, Giriş, Sayıcı Türleri, Sayıcı Programlama, Karşılaştırma işlemleri ve komutları, Program Akış Kontrol komutları, PLC ve Bilgisayar bağlantı seçenekleri, PLC’ nin ek modüllerinin teknik özellikleri, PLC programlamanın çeşitli endüstriyel sistemler için uygulama örnekleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Programlanabilir Lojik Kontrol (PLK)
3) Programlanabilir Lojik Kontrol (PLK)
4) Karmaşık sektörel sistem problemlerinin kontrolü
5) Karmaşık sektörel sistem problemlerinin kontrolü
6) Karmaşık sektörel sistem problemlerinin PLC ile çözümü
7) Karmaşık sektörel sistem problemlerinin PLC ile çözümü
8) Arasınav
9) PLC' nin yapısı
10) Sistemin çalışma şekli
11) Programın yürütülmesi
12) Program türleri
13) MDG ile programlama tekniği
14) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste Verilen Notlar / Lecture Notes
Diğer Kaynaklar: Sunumlar / Presentations

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 5
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 5
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 4
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.