INE5888-1 Yüksek Lisans Tezi IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5888-1 Yüksek Lisans Tezi I Güz 0 0 0 20

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BARIŞ SELÇUK
Opsiyonel Program Bileşenleri: N.A.
Dersin Amacı: Tez araştırmasının amacı öğrencilerin nasıl bağımsız bir araştırmanın üretkenlikle yürütüleceğini öğrenmelerini sağlamaktır. Tez üzerinde çalışmak belirlenmiş temada öğrencilerin bilimsel, doğrudan ve kesin olarak işaret edebilmelerini sağlar. Öğrenciler araştırma süreçlerinde farklı aşamalarda sezme yeteneğini kazanırlar ve teorik açıdan, araştırma tasarımı ve metod seçimi arasındaki ilişkiyi farkedebilmelerini sağlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Tezini tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmiş olduğu kabul edilir:
1. Belirli teorik ve ampirik tartışma alanında dikkate değer bir bilgi birikimine sahip olma
2. Tezde belirtilen fikirleri bilimsel soruşturmada değerlendirilirken oluşturma, sunma ve savunma yetenekleri kazanma
3. Ciddi bir şekilde diger teorileri inceleme ve endüstri mühendisliğine ait teknikleri uygulama

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma teknikleri, makale analizi, literatür taraması, bilimsel modelleme ve analiz teknikleri, programlama, raporlama ve akamedik yazım metodları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Araştırma alanının belirlenmesi ve literatür taraması
2) Makale analizi ve araştırma metodolojisi
3) Değerlendirme, Akademik etik kuralları
4) Ara rapor ve sunum
5) Kaynak taraması
6) Makale analizi
7) Değerlendirme
8) Ara rapor ve sunum
9) Kaynak taraması
10) Makale analizi
11) Değerlendirme
12) Kaynak taraması
13) Makale analizi
14) Son rapor ve sunum

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: N.A.
Diğer Kaynaklar: N.A.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 50
Projeler 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 1 14
Arazi Çalışması 5 20 100
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 10 140
Sunum / Seminer 3 100 300
Proje 1 200 200
Toplam İş Yükü 754

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme