INE5309 SAP ile Kurumsal Kaynak PlanlamaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5309 SAP ile Kurumsal Kaynak Planlama Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ADNAN ÇORUM
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ADNAN ÇORUM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: İş süreçlerini ve kurumsal kaynak Planlama (ERP) sistemini bütün modülleri ile açıklamak ve global olarak kullanılan ticari bir ERP programı olan SAP ile öğrencileri ERP sistemleri ile aşina hale getirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. ERP sistemlerini tanımlamak ve açıklamak
II. Ticari bir ERP sistemini (SAP) keşfetmek
III. İş süreçlerini tanımlamak ve açıklamak
IV. Satış ve dağıtım sistemini tanımlamak ve açıklamak
V. Satış ve dağıtım prosesini SAP üzerinde uygulamak
VI. Malzeme yönetim sistemini tanımlamak ve açıklamak
VII. Malzeme yönetim prosesini SAP üzerinde uygulamak
VIII. Üretim planlama ve uygulama sistemini tanımlamak ve açıklamak
IX. Üretim planlama ve uygulama prosesini SAP üzerinde uygulamak

Dersin İçeriği

ERP'ye giriş
SAP kavramları
Global Bike Inc.( Ders meteryallerinin dayandığı firma) ve programı tanıma
Entegre iş süreçleri
Satış ve dağıtım(SD)
Malzeme yönetimi(MM)
Üretim planlama ve uygulaması(PP)

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) ERP'ye giriş
2) SAP kavramları
3) SAP kavramları
4) Global Bike Inc.(Ders materyallerinin dayandığı firma) ve programı tanıma
5) Entegre iş süreçleri
6) Satış ve dağıtım (SD)
7) Satış ve dağıtım (SD)
8) Satış ve dağıtım (SD)
9) Vize
10) Malzeme yönetimi (MM)
11) Malzeme yönetimi (MM)
12) Malzeme yönetimi (MM)
13) Üretim planlama ve uygulaması (PP)
14) Üretim planlama ve uygulaması (PP)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Official SAP course materials (GBI)
Diğer Kaynaklar: Simha R. Magal, Jeffrey Word (2012) Integrated Business Processes with ERP Systems, John Wiley & Sons Inc.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.