INE5309 SAP ile Kurumsal Kaynak PlanlamaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5309 SAP ile Kurumsal Kaynak Planlama Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ADNAN ÇORUM
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ADNAN ÇORUM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: İş süreçlerini ve kurumsal kaynak Planlama (ERP) sistemini bütün modülleri ile açıklamak ve global olarak kullanılan ticari bir ERP programı olan SAP ile öğrencileri ERP sistemleri ile aşina hale getirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. ERP sistemlerini tanımlamak ve açıklamak
II. Ticari bir ERP sistemini (SAP) keşfetmek
III. İş süreçlerini tanımlamak ve açıklamak
IV. Satış ve dağıtım sistemini tanımlamak ve açıklamak
V. Satış ve dağıtım prosesini SAP üzerinde uygulamak
VI. Malzeme yönetim sistemini tanımlamak ve açıklamak
VII. Malzeme yönetim prosesini SAP üzerinde uygulamak
VIII. Üretim planlama ve uygulama sistemini tanımlamak ve açıklamak
IX. Üretim planlama ve uygulama prosesini SAP üzerinde uygulamak

Dersin İçeriği

ERP'ye giriş
SAP kavramları
Global Bike Inc.( Ders meteryallerinin dayandığı firma) ve programı tanıma
Entegre iş süreçleri
Satış ve dağıtım(SD)
Malzeme yönetimi(MM)
Üretim planlama ve uygulaması(PP)

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) ERP'ye giriş
2) SAP kavramları
3) SAP kavramları
4) Global Bike Inc.(Ders materyallerinin dayandığı firma) ve programı tanıma
5) Entegre iş süreçleri
6) Satış ve dağıtım (SD)
7) Satış ve dağıtım (SD)
8) Satış ve dağıtım (SD)
9) Vize
10) Malzeme yönetimi (MM)
11) Malzeme yönetimi (MM)
12) Malzeme yönetimi (MM)
13) Üretim planlama ve uygulaması (PP)
14) Üretim planlama ve uygulaması (PP)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Official SAP course materials (GBI)
Diğer Kaynaklar: Simha R. Magal, Jeffrey Word (2012) Integrated Business Processes with ERP Systems, John Wiley & Sons Inc.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme