INE5261 Çok Ölçütlü Karar VermeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5261 Çok Ölçütlü Karar Verme Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi JBİD ANİ ARSENYAN ÜŞENMEZ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, karar verme probleminin farklı bileşenlerini tanımlayarak çok amaçlı karar verme kavramını oturtmaktır. Endüstri mühendisliği öğrencilerinin gerçek hayat problemlerini bilimsel bir yaklaşımla çözebilmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Karar vermenin yapısını anlamak
Çok ölçütlü karar verme problemlerini modellemek
Çok ölçütlü karar verme problemlerini çözmek için en uygun yöntemi seçebilmek
Birden fazla karar vericinin tercihlerini sentezlemek
Çelişen kriterlerden oluşan gerçek hayat problemlerini çözmek

Dersin İçeriği

Farklı araçlar ve yaklaşımların yanında temel yöntemler, değer temelli yöntemler, sıralama yöntemleri vb. aktarılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Karar analizi
2) Fayda teorisi
3) Çok ölçütlü karar verme
4) Problemi yapılandırmak
5) Temel yöntemler
7) Değer temelli yöntemler
8) Vize
9) Sıralama yöntemleri
10) Grup karar verme
11) Çok ölçütlü karar vermeye bulanık yaklaşım
12) Uygulamalar
13) Proje sunumları
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Multiple Attribute Decision Making: An Introduction K . P. Yoon, and C.-L.Hwang 1995 978-0803954861
Diğer Kaynaklar: Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach V. Belton, and T.J. Stewart 2003 0-7923-7505-X
The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation T.L. Saaty 1990 978-0070543713
Decisions with Multiple Objectives:
Preferences and Value Tradeoffs R.L. Keeney, and H. Raiffa 1993 978-0521438834
The Analytic Network Process: Decision Making With Dependence and Feedback T.L. Saaty 1996 978-0962031793

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 35
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 25
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 75
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 6 72
Sunum / Seminer 1 15 15
Proje 1 60 60
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 193

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.