INE6150 Deney TasarımıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE6150 Deney Tasarımı Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Mühendislik çalışmalarında en çok kullanılan deneyleri tanıtmak; bunların oluşturulması, uygulanması ve geçerliliği için gereken fikir, prensip ve varsayımları tartışmak ve çıkan sonuçları analiz etmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Sabit ve rassal faktörler arasındaki farkı tanımlar.
II. Tam rassal tasarım ve rassal bloklar arasındaki farkı tanır.
III. Faktöriyel tasarım yöntemini kullanarak bir çok faktör içeren deneyleri tasarlar ve yürütür.
IV. Deneylerden çıkan veriyi analiz etmek için ANOVA'yı kullanır.
V. Ana etki ve ortak etkileşimleri analiz eder ve yorumlar.
VI. Rassal bütün blok tasarımı içeren deneyleri tasarlar ve yürütür.
VII. Kesirli faktöriyel tasarımları içeren deneyler tasarlar ve yürütür.
VIII. Artık analizi ile modelin uygunlğunu değerlendirir.
IX. Güç analizi uygular ve bir tasarım için gereken örneklem büyüklüğünü hesaplar.

Dersin İçeriği

Randomizasyon, replikasyon, bloklama, transformasyon, sabit ve rastgele etkili modeller, tek faktor deneyleri (analysis of variance), Latin squares, faktöriyel tasarım, kısmi faktöriyel tasarım.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Deney tasarımına giriş
2) Temel istatistiksel yöntemler
3) Temel istatistiksel yöntemler
4) Varyans analizi
6) Varyans analizi
7) Rassal blok tasarımı
8) Rassal blok tasarımı
9) Ara sınav
10) Faktöriyel deneyler
11) Faktöriyel deneyler
12) İki-seviyeli kesirli faktöriyel tasarım
13) İki-seviyeli kesirli faktöriyel tasarım
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Douglas C. Montgomery, 2012. Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, 8th Edition
Diğer Kaynaklar: N.A.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Sunum / Seminer 1 10
Proje 4 40
Ödevler 4 40
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 20
Toplam İş Yükü 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce 1
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı 3
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek 4
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek 5
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak 1
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme