INE5126 Sistem SimulasyonuBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5126 Sistem Simulasyonu Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. İBRAHİM MUTER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders endüstri mühendisliği öğrencilerine kuyruk teorisi ve kesikli olaylı simülasyonun temel kavramlarını vermek üzere tasarlanmıştır. Dersin kapsamında simülasyonda kullanılan istatiktik ve olasılık kavramları, kesikli olaylı simülasyon modellerinin tasarımı, simülasyon modellerinin programlaması, girdi modelleme, rassal sayı yaratma ve çıktı analizleri konusuları ele alınır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Simülasyon modellemenin temel prensiplerinin anlaşılması.
II. Bir sistem modellenirken uygun performans ölçütlerinin tanımlanması ve kullanılması.
III. Kesikli olaylı simülasyon modellerinin akış şemaları ve olay listeleri gibi temel kavramlarının anlaşılması.
IV. Performans ölçüm verilerinin toplanması ve yönetilmesi.
V. ARENA kullanarak simülasyon modellerinin uygulanması.
VI. Kritik araştırma veya endüstriyel kavramları ele alan simülasyon modellerinin geliştirilmesi.
VII. Bilgisayarlı simülasyon kullanılarak karmaşık sistemlerin nasıl modelleneceğinin ve benzer karar problemlerinin nasıl çözüleceğinin anlaşılması.
VIII. Bir simülasyon projesinin baştan sona uygulanması.

Dersin İçeriği

1. Hafta: Simülasyon modellemesine giriş
2. Hafta: Simulasyonun Temelleri
3. Hafta: Elle Simülasyon
4. Hafta: Simülasyon modellemesi
5. Hafta: Simülasyon modellemesi
6. Hafta: Simülasyon modellemesi
7. Hafta: Simülasyon modellemesi
8. Hafta: Ara sınav
9. Hafta: Olasılık
10. Hafta: Girdi modelleme
11. Hafta: Girdi modelleme
12. Hafta: Rassal sayı yaratma
13. Hafta: Çıktı modelleme
14. Hafta: Çıktı modelleme
15. Hafta: Özet ve Sonuçlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Simülasyon Modellemesine Giriş
1) Girdi Modelleme
2) Simülasyonun Temelleri
3) Elle Simülasyon
4) Simülasyon Modellemesi
5) Simülasyon Modellemesi
6) Simülasyon Modellemesi
7) Simülasyon Modellemesi
8) Ara Sınav
9) Olasılık Kavramları
10) Girdi Modelleme
11) Girdi Modelleme
12) Rassal Sayı Yaratma
13) Çıktı Modelleme
14) Çıktı Modelleme
15) Özet ve Sonuçlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: W. D. Kelton, R. P. Sadowski, D. T. Sturrock, Simulation with Arena-5th Edition, McGraw-Hill, 2011.
J. Banks, J. S. Carson II, B. L. Nelson, D.M. Nicol, Discrete-Event System Simulation, 5th Edition, Prentice Hall, 2010.
Diğer Kaynaklar: NA

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ödev 4 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 36
Proje 4 25
Ödevler 4 40
Küçük Sınavlar 2 20
Ara Sınavlar 1 2
Final 2 27
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.