INE5111 Matematiksel Programlama ve ModellemeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SEROL BULKAN
Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: N.A.
Dersin Amacı: Bu dersin amaçları, doğrusal ve tamsayılı programlama, ağ akış problemleri ve doğrusal olmayan programlama problemlerinin modelleme tekniklerinin tanıtılması; doğrusal programlama problemlerinin çözümü için simplex algoritmasının, tamsayılı programlama problemleri için dal-sınır algortimasının ve ağ akış problemleri için bazı çözüm algoritmalarının kullanılması; önemli modelleme tekniklerinin ve çözüm algoritmalarının anlaşılması; çizge (ağ) teorisi ve uygulamaları hakkında bir öngörü elde edilmesi ve problem tiplerinin ve çözüm algoritmalarının belirlenmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Büyük boyutlu problemleri LP, IP veya NLP olarak modeller.
II. Doğrusal, tam sayılı ve doğrusal olmayan problem tiplerini tanır.
III. Simplex ve dal-sınır gibi algoritmaları matematiksel olarak analiz eder.
IV. Ağ akış problemlerini modeller ve özel tasarlanmış algoritmalarla çözer.

Dersin İçeriği

Bu ders problemlerin doğrusal programlama, karışık tamsayılı doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama ve ağ akış programlama olarak modellenmesi konusunu kapsar. Dersin ikinci kısmı ise bazı basit algoritmalar, simplex algoritması ve dal-sınır algoritması gibi, ve bazı ağ akış algoritmalarını kapsar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Doğrusal programlama modelleri I
2) Doğrusal programlama modelleri II
3) Grafik çözüm yaklaşımı ve Simplex algoritmasına giriş
4) Simplex Algoritması
5) Tamsayılı programlama I
6) Tamsayılı programlama modelleri II
7) Dal-Sınır Algoritması
8) Vize 1
9) Doğrusal olmayan programlama modelleri
10) Ağ akış programlama modelleri I
11) Ağ akış programlama modelleri II
12) Ağ akış algoritmaları I
13) Ağ akış algoritmaları II
14) Vize II

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: N.A.
Diğer Kaynaklar: Various reference books will be available at the library.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 25 75
Ödevler 4 18 72
Ara Sınavlar 2 3 6
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.