ENM5510 İnovasyon ve Yaratıcılık YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5510 İnovasyon ve Yaratıcılık Yönetimi Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÜL TEKİN TEMUR ASLAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLAR SİVRİ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yaratıcılık ve yenilik, bir organizasyonun bugünün rekabetçi pazarda hayatta kalma ve gelişme kabiliyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ders, öğrencilerin yenilik ve yaratıcılığın çalışma ortamlarında nasıl gercekleştirilebileceği ve yönetilebileceği konusunda bilgilenmelerini amaçlamaktadır. Öğrenciler yenilik ve yaratıcılığın teorik kavramlarını yanında, işyerlerinde yaratıcılık ve yeniliği teşvik etmek amacıyla kullanılan pratik uygulamaları öğreneceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yenilik ve yaratıcılık yönetimi modelleri, konuları ve zorlukları hakkında görüş elde edecek,
2. Sanayi şirketleri ve organizasyonlarında inovasyon süreçlerinin ve yöntemlerinin nasıl uygulanacağı, kullanılacağı ve yönetilebileceğini tanımlayabilecek,
3. Yenilik süreçlerinin ve yöntemlerinin toplumsal bir sistemde nasıl benimsenip yaygınlaştırılacağını açıklayabilecekler,
4. Girişimcilik ve girişimcilikte karar verme konulalarına dair bir vizyon geliştirebilecek,
5. Ar&Ge projelerinin yönetilmesini sağlayabileceklerdir.

Dersin İçeriği

Yenilikçilik ve Yaratıcılığa Giriş
Yenilikçilik ve Yaratıcılığı Anlamak
Stratejik Odak - Yön Belirleme
Pazarın Benimsenmesi ve Teknoloji Dağılımı
Yeni Ürün Geliştirme Yapısı
İşlemler ve Strateji İnovasyonu
İnsanları Seviyelendirme - Kültür ve Yapı
Yapısal Geliştirme Sürecinde Yenilikçiliği Yürütme
AR&GE Projelerini Yönetme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yenilikçilik ve Yaratıcılığa Giriş
2) Yenilikçilik ve Yaratıcılığı Anlamak
3) Stratejik Odak - Yön Belirleme
4) Pazarın Benimsenmesi ve Teknoloji Dağılımı
5) Yeni Ürün Geliştirme İçin Yapı Oluşturma
6) Konuk Konuşmacı
7) İşlemler ve Süreç İnovasyonu
8) Ara Sınav
9) İşbirliği - Kültür ve Yapı
10) Girişimcilik / İnovasyon Reaksiyonu - Sunumlar
11) Yapısal Geliştirme Sürecinde Yenilikçiliği Yürütme
12) AR&GE Projelerinin Yürütülmesi
13) Dönem Projesi Sunumları
14) Dönem Projesi Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ahmed and Stepherd (2011), Innovation Management: Context, Strategies, Systems and Processes, 1th Edition, Pearson

Trott, P. (2013) Innovation Management & New product development 5ed., Pearson

Diğer Kaynaklar: Burgelman, R.A., Christensen, C.M., Wheelwright, S.C. 2009. Strategic management of technology and innovation. McGraw-Hill Irwin, Boston.

Schilling M.A., 2013. Strategic management of technological innovation (4th ed.). McGraw-Hill: New York, NY.

Tidd, J., Bessant, J.R. 2014. Strategic innovation management. Wiley, Hoboken

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 5
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 10
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Proje 1 30 30
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 25 25
Rapor Teslimi 1 40 40
Final 1 35 35
Toplam İş Yükü 294

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme