ENM5227 Risk YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5227 Risk Yönetimi Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ETHEM ÇANAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ETHEM ÇANAKOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders organizasyonların karşılaştığı riskleri yönetmek için kullanılan ana strateji, yöntem ve teknikleri öğrencilere tanıtır. Ayrıca öğrencilerin piyasa, kredi, operasyonel, likidite, faiz oranı, döviz kuru riski, gibi konularda yetkinliğini geliştirir. Öğrenciler temel mali risklerin nasıl yönetileceği, finansal risk yönetimi düzenlemek ve nasıl yapılandırılacağını finansal risk değerlendirme ve ölçme teknikleri, öğrenir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
aşağıdaki konularda yetkinlik kazanır.
• çeşitli kurumların karşılaştığı finansal riskleri modellemek, analiz etmek ve yönetmek.
• farklı risk ölçümleri hesaplamak.
• piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk ölçmek.
• Faiz oranlarının matematiğini öğrenmek.
• risk yönetimi için kullanılan farklı finansal araçların temellerini öğrenmek.

Dersin İçeriği

Risk olcum teknikleri, Faiz Riski, Risk, Volatilite, Korelasyon ve Kapulalar Maruz Değer, RMD yöntemleri Araçları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) giriş
2) Riski Ölçmek İçin Araçlar
3) Finansal Piyasalarda Ticaret
4) Bankalarda Finansal Risk
5) Sigorta
6) Vaka - 2007 Kredi Krizi
7) Finansal Turev araclar
8) Yatırımcılar Riski nasıl yönetir
9) Arasinav
10) Faiz Oranı Riski
11) Riske Maruz Değer
12) Volatilite
13) Korelasyonlar ve Kapulalar
14) Operasyonel Risk
15) Final sınavı hazırlık
16) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: John C. Hull, “Risk Management and Financial Institutions”, Wiley Finance.
Diğer Kaynaklar: Philippe Jorion, “Value at Risk, 3rd Ed.: The New Benchmark for Managing Financial Risk”, McGraw Hill

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 170
Proje 4 80
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 295

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce 3
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı 4
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma. 3
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık 2
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme