ENM5225 İnsan Kaynakları YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5225 İnsan Kaynakları Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DİDEM YILDIZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, insan kaynakları yönetiminin örgütlerin amaçlarına ulaşmada ki stratejik öneminin öğrenciler tarafından kavranmamsını sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bu dersi tamamlayan öğrenci, ileri insan kaynakları yönetimi tekniklerini kavrar
II. Bu dersi tamamlayan öğrenci, insan sermayesi ile ile ilgili konuları yorumlar
III. Bu dersi tamamlayan öğrenci, insan kaynakları yönetimine ilişkin en son gelişmeler ve uygulamalar hakkında yorum yapar.

Dersin İçeriği

Bu ders, insan kaynakları yönetimi temellerinin şu kapsamaktadır: İnsan kaynaklarını belirleme ve seçim sistemleri, performans yönetimi, ödül sistemleri, insan gücü planlama sistemleri, çalışan ilişkileri, analiz ve iş tasarımı, eğitim ve çalışanların gelişimi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş vakalar ve ders notları
2) İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri ve Analizi vakalar ve ders notları
3) İş analizi vakalar ve ders notları
4) Personel Planlama ve Alma vakalar ve ders notları
5) Çalışan seçme vakalar ve ders notları
6) Mülakat Vakalar ve ders notları
7) Eğitim ve geliştirme Vakalar ve ders notları
8) performans yönetimi ve değerlendirme Vakalar ve ders notları
9) kariyer yönetimi Vakalar ve ders notları
10) ücret ve ödül sistemleri I vakalar ve ders notları
11) ücret ve ödül sistemleri II Vakalar ve ders notları
12) insan kaynakları yönetiminde etik Vakalar ve ders notları
13) çalışan ilişkileri Vakalar ve ders notları
14) genel tekrar vakalar ve ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Human Resource Management - G. Dessler - Perason - 13th Edi. ISBN: 978-0-273-76602-5
Diğer Kaynaklar: Fundamentals of Human Resource Management - Noe; Hollenbeck; Gerhart; Wright - Mc Graw Hill - ISBN: 978-0-07-122106-1

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 90
Sunum / Seminer 13 26
Proje 13 39
Ödevler 14 42
Ara Sınavlar 7 28
Final 7 28
Toplam İş Yükü 295

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.