ENM5225 İnsan Kaynakları YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5225 İnsan Kaynakları Yönetimi Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DİDEM YILDIZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, insan kaynakları yönetiminin örgütlerin amaçlarına ulaşmada ki stratejik öneminin öğrenciler tarafından kavranmamsını sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bu dersi tamamlayan öğrenci, ileri insan kaynakları yönetimi tekniklerini kavrar
II. Bu dersi tamamlayan öğrenci, insan sermayesi ile ile ilgili konuları yorumlar
III. Bu dersi tamamlayan öğrenci, insan kaynakları yönetimine ilişkin en son gelişmeler ve uygulamalar hakkında yorum yapar.

Dersin İçeriği

Bu ders, insan kaynakları yönetimi temellerinin şu kapsamaktadır: İnsan kaynaklarını belirleme ve seçim sistemleri, performans yönetimi, ödül sistemleri, insan gücü planlama sistemleri, çalışan ilişkileri, analiz ve iş tasarımı, eğitim ve çalışanların gelişimi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş vakalar ve ders notları
2) İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri ve Analizi vakalar ve ders notları
3) İş analizi vakalar ve ders notları
4) Personel Planlama ve Alma vakalar ve ders notları
5) Çalışan seçme vakalar ve ders notları
6) Mülakat Vakalar ve ders notları
7) Eğitim ve geliştirme Vakalar ve ders notları
8) performans yönetimi ve değerlendirme Vakalar ve ders notları
9) kariyer yönetimi Vakalar ve ders notları
10) ücret ve ödül sistemleri I vakalar ve ders notları
11) ücret ve ödül sistemleri II Vakalar ve ders notları
12) insan kaynakları yönetiminde etik Vakalar ve ders notları
13) çalışan ilişkileri Vakalar ve ders notları
14) genel tekrar vakalar ve ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Human Resource Management - G. Dessler - Perason - 13th Edi. ISBN: 978-0-273-76602-5
Diğer Kaynaklar: Fundamentals of Human Resource Management - Noe; Hollenbeck; Gerhart; Wright - Mc Graw Hill - ISBN: 978-0-07-122106-1

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 90
Sunum / Seminer 13 26
Proje 13 39
Ödevler 14 42
Ara Sınavlar 7 28
Final 7 28
Toplam İş Yükü 295

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme