ENM5212 Kalite YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5212 Kalite Yönetimi Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. AHMET BEŞKESE
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AYŞE KAVUŞTURUCU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, istatistiksel süreç kontrol ve kalite yönetiminin esaslarını sağlamaktır. Dersin içeriğinde temel olarak varyasyonun nedenleri, istatistiksel süreç kontrol, kontrol şemaları, kalite kontrol araçları ve teknikleri bulunmaktadır. Bunun yanında kalitenin yönetimsel ve organizasyonel yönleri, toplam kalite yönetimi, kalite ödülleri, kalite güvence sistemleri, ISO belgeleme süreci, 6-sigma ve DMAIC süreci de bulunmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Kalite, kalite iyileştirme, ve kalitenin değişik boyutlarını betimler.
II. Deming, Juran, Feigenbaum and Crosby'nin kalite yönetim felsefelerini betimler.
III. Toplam kalite yönetimi, six-sigma, ISO standartları ve kalite ödüllerini tartışır.
IV. DMAIC'in adımlarını açıklar.
V. Bir süreçteki değişkenliğin şans ve atanabilir nedenlerinin farkına varır.
VI. İstatistiksel süreç kontrolünün temel süreç iyileştirme araçlarını kullanır.
VII. Bir örneklem veya iki örneklemi karşılaştırmak için güven aralıklarını değerlendirir.
VIII. Değişkenler için farklı tipte kontrol şemaları kurar.
IX. Kontrol şemaları kullanarak süreç yeterliliğini analiz eder.
X. Özellikler için farklı tipte kontrol şemaları kurar.

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde temel olarak varyasyonun nedenleri, istatistiksel süreç kontrol, kontrol şemaları, kalite kontrol araçları ve teknikleri bulunmaktadır. Bunun yanında kalitenin yönetimsel ve organizasyonel yönleri, toplam kalite yönetimi, kalite ödülleri, kalite güvence sistemleri, ISO belgeleme süreci, 6-sigma ve DMAIC süreci de bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kaliteye giriş: temel tanımlar ile kalite ve kalite iyileştirmenin tarihsel gelişimi
2) Kalite ve üretkenlik, kalite maliyetleri, kalite yönetim felsefeleri
3) Kalitenin yönetimsel yönleri: TQM, ISO, 6-sigma
4) kalitenin yönetimsel yönleri: DFSS, Yalın yönetim, DMAIC süreci
5) Kalite kontrol ve kalite iyileştirme için araç ve teknikler
6) Ürün ve süreç kalitesinde istatistiksel çıkarım
7) Ürün ve süreç kalitesinde istatistiksel çıkarım
8) Ara sınav
9) Değişkenler için kontrol şemaları: Xbar-R, Xbar-S, I-MR kontrol şemaları
10) Değişkenler için kontrol şemaları: CUSUM, EWMA kontrol şemaları
11) Kontrol şemaları kullanarak süreç yeterlilik analizi
12) Özellikler için kontrol şemaları: p, np kontrol şemaları
13) Özellikler için kontrol şemaları: c, u kontrol şemaları
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Michele E. Pfund, 2011. Managing, Controlling, and Improving Quality, John Wiley & Sons, 1st Edition
Diğer Kaynaklar: Douglas C. Montgomery, 2009. Statistical Quality Control: A Modern Introduction, John Wiley & Sons, 6th Edition

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 1 25 25
Proje 1 40 40
Ödevler 4 10 40
Ara Sınavlar 1 35 35
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 292

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme