ENM5201 İleri Mühendislik YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5201 İleri Mühendislik Yönetimi Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÜL TEKİN TEMUR ASLAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. MUSTAFA ÖZBAYRAK
Dr. Öğr. Üyesi ALPER CAMCI
Prof. Dr. FAİK TUNÇ BOZBURA
Öğ.Gör. ÖZLEM KANGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, başarılı yönetici ve organizasyonları inceleyerek çalışanların sahip olmaları gerekli rolleri, sorumlulukları ve becerileri ortaya koymayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yöneticilerin karşılaştıkları çevre şartlarının üzerlerinde oluşturduğu baskı konusunda da bir farkındalık geliştirmektedir. Öğrencilerin iş hayatının dilini tanıyıp, temel iş kavramlarının hayatta uygulamalarını görmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. organizasyon hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kaynakların verimli ve etkin kullanılmasına yönelik yönetim konseptlerini ve yönetici yeteneklerini öğretir.
II. organizasyonel verimliliği ve etkinliği arttırmak için geliştirilmiş yönetim teorilerini açıklar.
III. Etik olanı ve etik olmayanı açıklar.
IV. Organizasyonun işletme çevresini seçer.
V. Yönetsel karar verme'nin doğasını açıklar.
VI. Yüksek kaliteye, verimliliğe, yaratıcılığa ve müşteriye karşı sorumluluğa ulaşmada stratejinin rolünü açıklar.
VII. Yöneticilerin organizasyonel yapıları seçimlerini etkileyen faktörleri açıklar.
VIII. Yöneticilerin, çalışanlarının motivasyonunu ve tatminlerini sağlayacak işleri nasıl grupladığını anlatır.
IX. Motivasyonun ne olduğunu ve neden yöneticilerin bunu dikkate alması gerektiğini açıklar.
X.Yöneticilerin etkin ve verimli olmasını sağlayan kaynak güçleri, liderlerin ne zaman verimli ve etkin olduklarını ve liderliğin ne olduğunu anlatır.

Dersin İçeriği

1. Yöneticiler ve yönetim
2. Etik ve sosyal sorumluluk
3. Global dünyada yöneticilik
4. Planlayıcı ve stratejist olarak yönetici
5. Ara sınav
6. Değer zinciri yönetimi: Rekabet avantajı için fonksiyonel stratejiler
7. Organizasyon yapısı ve kültürünü yönetmek
8. Organizasyon kontrolü ve değişim
9. Motivasyon ve performans

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Yöneticiler ve yönetim
2) 2. Etik ve sosyal sorumluluk
3) 3. Global dünyada yönetim
4) 4. Global dünyada yönetim
5) 5. Planlamacı ve stratejist olarak yönetici
6) 6. Planlamacı ve stratejist olarak yönetici
7) 7. Ara sınav
8) 8. Değer zinciri yönetimi: Rekabet üstünlüğü için fonksiyonel stratejiler
9) 9. Değer zinciri yönetimi: Rekabet üstünlüğü için fonksiyonel stratejiler
10) 10. Organizasyon yapısı ve kültürünü yönetmek
11) 11. Organizasyon yapısı ve kültürünü yönetmek
12) 12. Organizasyon kontrolü ve değişimi
13) 13. Organizasyon kontrolü ve değişimi
14) 14. Motivasyon ve performans

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Contemporary Management, 7/e
Gareth R. Jones, Texas A&M University -- College Station
Jennifer M. George, Rice University
Diğer Kaynaklar: Recommended Readings: Current issues of Financial
Times, Fortune, Business Week, The Economist,
Harvard Business Review, Business Strategy Review
and those of local business magazines Power, Capital
and Platin, as well as the business section of daily
local newspapers.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 144
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme