ENM5128 Yöneticiler için Finansal OkuyazarlıkBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5128 Yöneticiler için Finansal Okuyazarlık Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dr. Öğr. Üyesi BAŞAK AKDEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: N/A
Dersin Amacı: N/A

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
N/A

Dersin İçeriği

N/A

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction Keown Chapter 1 Horngren Chapter 1
2) Cash flow and financial planning Keown Chapter 2
3) Debit Credit Analysis N/A
4) Financial Statement Analysis Keown Chapter 3
5) Accounting Cycle Horngren Chapter 3
6) 1st Mid Term & Solving The Mid Term in class N/A
7) Time Value of money Keown Chapter 5
8) Risk and Return Keown Chapter 6
9) Capital Budgeting Techniques Keown Chapter 11
10) Capital Budgeting Cash Flows and cost of Capital Keown Chapter 9&10
11) 2nd Mid Term & Solving The Mid Term in class N/A
12) Sales Accounting and Accruals Horngren Chapter 4 &5
13) Inventory Accounting Horngren Chapter 6
14) Long Lived Assets Horngren Chapter 7

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Keown etal., Foundations of Finance 8th ed., Pearson, 2014
Horngren Financial Accounting 2014 Pearson
Diğer Kaynaklar: Block and Hirth, Foundations of Financial Management, McGraw Hill, 2011
Gitman L., Principles of Managerial Finance, Pearson, 2006

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 6 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ödevler 6 8 48
Ara Sınavlar 2 3 6
Rapor Teslimi 2 20 40
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç odaklılık ve analitik düşünce
2) yönetimsel düşünce ve teknik altyapı
3) Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4) Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13) Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme