ARC5888-2 Yüksek Lisans TeziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5888-2 Yüksek Lisans Tezi Bahar 0 0 0 30
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Technical Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Ön Koşullar: ARC5888-1 - Master Thesis
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. NİLAY ÜNSAL GÜLMEZ
Doç. Dr. EMİNE ÜMRAN TOPÇU
Prof. Dr. SEMA ESEN SOYGENİŞ
Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Doç. Dr. MEHMET BENGÜ ULUENGİN
Doç. Dr. AYŞE İREM KIRIŞ
Doç. Dr. MELTEM VATAN
Doç. Dr. SUZAN GİRGİNKAYA AKDAĞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı yüksek Lisans öğrencilerine, Mimarlık Disiplini içinde belirli bir konuda bilimsel araştırma yürütebilecek, problemlere bağımsız olarak çözüm arayabilecek, bulgularını yazılı bir metinle sunabilecek yetkinlikleri kazandımaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir
II.Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
III.Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
IV. Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
V. Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
VI. Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal,etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.

Dersin İçeriği

Tez çalışması yapmak üzere seçilen alanda tanımlanan tez önerisi çerçevesinde, araştırma, analiz ve sentez yaparak üretilen bilginin, Üniversite'nin tanımladığı formatlara uygun olarak yazılı bir araştırma sonuç raporu olarak sunulması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Final 1 % 80
Rapor Teslimi 2 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 20
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 80
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 60 720
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 750

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir. 5
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur. 5
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir. 5
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir. 5
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir. 5
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir. 5
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir. 5
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir. 5
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur. 5