ARC5888-1 Yüksek Lisans TeziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5888-1 Yüksek Lisans Tezi Bahar 0 0 0 20
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Restricted Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. NİLAY ÜNSAL GÜLMEZ
Doç. Dr. EMİNE ÜMRAN TOPÇU
Prof. Dr. SEMA ESEN SOYGENİŞ
Doç. Dr. MEHMET BENGÜ ULUENGİN
Doç. Dr. AYŞE İREM KIRIŞ
Doç. Dr. MELTEM VATAN
Doç. Dr. SUZAN GİRGİNKAYA AKDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yüksek Lisans tez çalışması iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmın amacı, öğrencinin katıldığı program kapsamında, ilgi duyduğu ve Program Koordinatörü ile danışmanının da onayını alarak seçtiği bir konuda, bir tez önerisi yapması, tez konusunun gerektirdiği bir araştırmayı yürütmesi, bilimsel düşünme ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi ve bulgularını bir rapor halinde sunması için gerekli becerileri kazandırmaktır. ARC5888-2 için ön şarttır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I.Bir hipotez yazma becerisini geliştirir,
II. Bilimsel araştırma yöntemlerinin farklılıklarını ayırdeder,
III. Araştırma süresince analitik ve kritik düşünme becerilerini geliştirir
IV. Kendi başına bir araştırma sürecini organize eder,
V. Konusuna ilişkin kaynak tarama becerisini geliştirir
VI. Araştırma süresince tutarsızlıkları ve problem yaratan konuları tanımlayabilir.
VII. Bulgularını sözlü ve yazılı olarak sunabilir.

Dersin İçeriği

Öğrencinin ilgi duyduğu bir alanda bir tez önerisi hazırlaması; bu çerçevede yürüteceği bilimsel yöntemlere dayalı bir araştırma yürütmesi; Literatür taraması; bir bibliyografya oluşturması ve araştırma sonucu bulgularını sunması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tez konuları üzerinde tartışma Ön bibliyografya taraması
2) Tez konusu çalışma alanında alternatiflerinin üretilmesi
3) Tez statement'ının yazılması
4) Literatür taraması
5) Literatür Taraması
6) Literatür taraması
7) Kaynaklar ışığında tez statement'ın gözden geçirilmesi
8) Yeni tez statement'a göre tez araştırmalarının yeniden organize edilmesi
9) Araştırmanın geliştirilmesi
10) Araştırmanın geliştirilmesi
11) Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi
12) Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi
13) Sonuçların sunulma biçimi üzerine değerlendirme
14) Araştırma çalışmanın derlenmesi ve son değerlendirmeler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Each thesis study constructs its own biblioraphy
Diğer Kaynaklar: ...

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Final 1 % 50
Rapor Teslimi 2 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 2 24
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 60 720
Rapor Teslimi 2 1 2
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 747

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir. 5
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur. 5
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir. 3
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir. 3
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir. 4
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir. 5
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir. 5
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir. 2
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur. 5