ARC5887 SeminerBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5887 Seminer Bahar 0 0 0 10
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Ön Koşullar: ARC5888-1 - Master Thesis
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. NİLAY ÜNSAL GÜLMEZ
Prof. Dr. SEMA ESEN SOYGENİŞ
Doç. Dr. MEHMET BENGÜ ULUENGİN
Doç. Dr. AYŞE İREM KIRIŞ
Doç. Dr. EMİNE ÜMRAN TOPÇU
Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Doç. Dr. MELTEM VATAN
Doç. Dr. SUZAN GİRGİNKAYA AKDAĞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Mimarlık ve ilgili disiplinlerle ilişkili olarak seçtiği bir konuda, kavramsal ve kılgısal bilgilerini kullanarak bireysel olarak yürüttüğü niteliksel ve/veya niceliksel bir araştırmanın sonuçlarını sözlü ve diğer görsel medya araçlarını kullanarak izleyiciler önünde sunabilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Mimarlık ve ilgili disiplinler arası bir alanda kendi ilgileri doğrultusunda seçtiği bir konuda bireysel olarak yürütebileceği bir araştırma tasarımlayabilir.
2.Tasarımladığı niteliksel ve /veya niceliksel araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.
3.Yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını yorumlayabilir.
4.Yürüttüğü araştırma sonuçlarını bir tartışma ortamında sunabilir.

Dersin İçeriği

Akademik bir topluluk önünde, bireysel olarak çalışılmış ve araştırılmış bir konuda bir sunum yapmak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Danışman ile sunumu yapılacak konuya karar verilmesi
14) Önceden belirlenmiş konuda öğrencinin sunum yapması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Final 1 % 100
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 20 240
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 241

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir. 4
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur. 4
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir. 4
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir. 3
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir. 3
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir. 5
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir. 5
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir. 2
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur. 4