PIH5103 Halkla İlişkilerde Örnek OlaylarBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
PIH5103 Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı farklı alanlardan halkla ilişkiler uygulamaları hakkında pratiğe yönelik bilgiler vermektir. Öğrencilerde mevcut olan halkla ilişkiler teorileri altyapısına dayanarak bu derste ulusal ve uluslar arası halkla ilişkiler uygulamalarına yer verilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Farklı alanlardaki halkla ilişkiler uygulamaları hakkında eleştirel bir anlayış geliştirebilmek
2. Bir halkla ilişkiler örnek olayını verili durumlara göre yorumlayabilmek
3. Bir halkla ilişkiler uygulamasını gerekliliklerini göz önünde bulundurarak eleştirel gözle analiz edebilmek
4. Halkla ilişkiler örnek uygulamalarını teorik altyapılarıyla eşleştirebilmek
5. Halkla ilişkiler örnek olaylarını, uygulamaların adımlarını teorik olarak analiz ederek eleştirebilmek
6. Farklı halkla ilişkiler kampanyalarının uygulama adımları hakkında tartışabilmek
7. Bir halkla ilişkiler kampanyasının etkililiğini değerlendirebilmek

Dersin İçeriği

Bu derste halkla ilişkilerin çalışan ilişkileri, kriz iletişimi, tüketici ilişkileri, uluslararası ilişkiler, medya ilişkileri gibi farklı alanlarından örnek olaylar incelenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Halkla ilişkiler modelleriyle kampanyaların genel tekrarı
2) Yatırımcı ilişkileri ve finansal ilişkiler örnekleri
3) Medyayala ilişkiler
4) İç iletişim örnekleri
5) Çalışan ilişkileri örnekleri
6) Toplumla ilişkiler örnek olayları
7) Kamusal ilişkiler ve hükümetle ilişkiler
8) Örnek kampanyalar ile tekrar
9) Tüketici ilişkileri örnekleri
10) Uluslararası halkla ilişkiler örnekleri
11) Özel hedef kitlelerle ilişkiler
12) Kriz iletişimi örnekleri
13) Bütünleşik pazarlama iletişimi örnekleri
14) Final için tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Okumalar haftalık olarak verilecektir.

Reading material will be given on a weekly basis.
Diğer Kaynaklar: Okumalar haftalık olarak verilecektir.

Reading material will be given on a weekly basis.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 4 % 40
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Ödevler 13 59
Ara Sınavlar 8 31
Final 8 32
Toplam İş Yükü 164

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak.
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek.
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.