ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Tanımı

Enerji ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın ana amacı, bireylere sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi kapsamında gerekli akademik bilgiler kazandırmaktır. Bu programda, enerji üretimi sürecinde ortaya çıkan çok boyutlu çevresel problemleri küresel ve disiplinlerarası bir bakış açısı ile belirleyebilecek ve sürdürülebilir çözümler üretebilecek uzmanlar yetiştirilecektir. Aynı zamanda enerji üretimi ve yönetimi ile kullanımı esnasında ortaya çıkan su, toprak ve hava kirliliği konularını araştırmak, kullanılabilirliği artırmak ve yeni sistemler kurmak da programin içeriğinde yer almaktadır.