ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)

ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN SOYKAN
Program Koordinatörü

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
E-posta: gurkan.soykan@eng.bau.edu.tr
Telefon: +90