ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezunların Mesleki Profili

Enerji ve Çevre Yönetimi programı mezunları; enerji yönetimi, enerji politikaları planlanması, çevre yönetimi alanlarında görev yapabilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde akademisyen ve araştırmacı olabilirler. Aşağıda mezunlarımızın çalışabileceği kurumlar özetlenmiştir  Bakanlıklar ve belediyeler  Fabrikalar  Mühendislik şirketleri  Üniversiteler ve TÜBİTAK  Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)