İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE, DOKTORA)


Program Tanımı

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Mezunların Mesleki Profili

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Bir Üst Dereceye Geçiş

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Program Kazanımları

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları
Dersler
ARS6001 İleri Araştırma Yöntemleri
ISM6001 Çok Değişkenli Veri Analizi
ISM6002 Optimizasyon Teknikleri
SEM6887 Seminer
TEZ6888-1 Doktora Tezi - I
TEZ6888-2 Doktora Tezi - II
TEZ6888-3 Doktora Tezi - III
TEZ6888-4 Doktora Tezi - IV
YET6999 Doktora Yeterlilik
Departmental Elective
CMP5130 Makine Öğrenimi ve Örüntü Tanıma
ENM5203 İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma
ENM5211 Teknoloji Yönetimi
ENM5227 Risk Yönetimi
ENM5231 Stratejik Yönetim
INE5126 Sistem Simulasyonu
INE5206 Karar Analizi
INE5261 Çok Ölçütlü Karar Verme
INE5309 SAP ile Kurumsal Kaynak Planlama
INE6310 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetiminde Özel Konular
ISM5124 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
ISM5212 Kalite Yönetimi
ISM6003 Sistem Modelleme ve Analizi
ISM6004 Örgütsel Sistemlerin Analizi
ISM6006 İnsan Sistem Mühendisliği
ISM6007 İleri Mühendislik Projeleri için Metodoloji
ISM6008 İşletme Mühendisliğinde Özel Konular
ISM6009 Teknik Organizasyonların Yönetimi
ISM6010 Sistem Düşüncesi ve Tasarım
ISM6011 Ekonomik Analiz ve Maliyet Mühendisliği
ISM6012 Uygulamalı İleri Karar Verme
SEN5103 İleri Sistem Analizi ve Tasarımı
YZM5302 Çevik Proje Yönetimi
YZM5316 İş Sistemlerinin Yönetimi
YZM5405 Öğrenen Organizasyonlar
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ARS6001 İleri Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9
ISM6001 Çok Değişkenli Veri Analizi 3 0 3 9
Departmental Elective 3 12
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM6002 Optimizasyon Teknikleri 3 0 3 9
Departmental Elective 3 12
Departmental Elective 3 9
Toplam 30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
SEM6887 Seminer 0 0 0 6
Departmental Elective 3 12
Departmental Elective 3 12
Toplam 30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
YET6999 Doktora Yeterlilik 0 0 0 30
Toplam 30
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
TEZ6888-1 Doktora Tezi - I 0 0 0 30
Toplam 30
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
TEZ6888-2 Doktora Tezi - II 0 0 0 30
Toplam 30
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
TEZ6888-3 Doktora Tezi - III 0 0 0 30
Toplam 30
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
TEZ6888-4 Doktora Tezi - IV 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE, DOKTORA) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ