Kariyer Yönlendirme Merkezi

CO-OP Eğitim Modeli, yüksek öğretimi iş hayatıyla birleştirmeyi, iş dünyası ve üniversite arasında oluşan boşlukları doldurmayı amaçlayan bir modeldir. CO-OP yapan üniversite öğrencisi, üniversite eğitimini sürdürürken bir taraftan da aktif olarak çalışma hayatına atılır.  

CO-OP Eğitim Modeli’nin en önemli avantajı, öğrenciyken iş tecrübesi edinmek, ve iş dünyasına geçişin kolaylaşmasıdır. CO-OP bir çeşit uygulamalı eğitimdir.  Üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan da iş dünyasında çalışan öğrenciye COOPER adı verilir. COOPER’ların iş dünyasında karar süreçlerinde yer alma, insiyatif alma, iş hayatının içine tamamen entegre olma gibi avantajları da vardır. CO-OP yapan öğrencinin, çalışırken kendini gösterme, ve mezun olduğunda direk CO-OP yaptığı firmada iş bulabilme şansı mevcuttur. CO-OP partner firmalarının da aynı şekilde, COOPERlarının arasından çalışanlarını seçebilme şansları vardır.  

Bahçeşehir Ünivertsitesi’nin uyguladığı CO-OP Modeli’nin en özgün ve en yenilikçi kavramı ise, “Markalı Dersler”dir.  Markalı ders, firmaların kendi alan, ürün, hizmet ve uygulamaları konusunda nitelikli işgücü yetiştirmek için Bahçeşehir Üniversitesi’nde kendi markalarıyla açtıkları derslerdir.

Firmalar uygulamaya dönük olan bu derslerin içeriklerini sektörel ihtiyaçlarına göre hazırlıyorlar. Bu dersler sektör temsilcileri tarafından veriliyor. Öğrenciler markalı dersleri seçmeli ders olarak alıyor ve kredi kazanıyorlar. Markalı dersler, alanda alt yapı gerektirdiği için sadece ilgili bölüm veya bölümlerin altında COOP kodu ile açılıyor ve sadece o bölümlerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından seçilebiliyor.

Bu derslerin arasında öğrencilerin kişisel gelişimine ağırlık veren, iş yaşam pratiğine odaklı dersler de yer alıyor. Tüm bölümlerden öğrencilerin seçebilecekleri ve her dönem tekrar edilen kişisel gelişim dersleri, öğrencilerin özgüvenlerini artırmak, kişisel ilişkilerini ve iletişim becerilerini geliştirmek ve bilgiyi nasıl kullanacaklarına rehberlik etmek üzere tasarlandılar.

Dersin sonunda başarılı olan öğrenciler bir de ilgili kurumun imzasının da yer aldığı sertifikaya sahip oluyorlar.

2008 yılından bu yana, 84 adet Markalı Ders öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.