Engelli Öğrenci Hizmetleri

2012 EYLÜL
  Engelliler Birimi ,   engelli öğrencilere eşit erişim hakkı ve destek verebilmek üniversite yerleşkesi içinde engellilik konusunda duyarlılığı artırabilmek  amacıyla uğraşı  vermektedir. Bu amaç  çerçevesinde engelli öğrencilerimizin sosyal açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için üniversitemizdeki etkinliklerden faydalanmalarını ve bu etkinliklere aktif olarak katılmalarını teşvik edici çalışmalar yapmaktadır. 
Üniversite senatosu tarafından kabul edilen birim ; akademik personel (her fakülteden en az bir öğretim üyesi olacak şekilde), idari personel bizzat öğrenci işleri ile bağlantılı olan birimler; idari işler , kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi vb. gibi, ve engelli öğrencilerin seçmiş olduğu engelli öğrenci temsilcisi dahil olup toplam  geniş bir gruptan oluşmaktadır. 
Birim  belirli kararlar alarak; aynı zamanda engelliler biriminin  üyesi olan engelliler   kararların uygulamasında ve koordinasyonunda etkin bir görev üstlenmektedir. 
Birim, Üniversitemizin  misyona ek olarak, üniversitelerde karşılaşılabilecek engel grupları, ve her engel grubu için gereken hizmetleri üniversitemizdeki imkanlara göre şekillendirmiştir. 
Birim  “öğretim elemanları ve araştırma görevlileri için engelli öğrenciler hakkında genel bilgilendirme”  ilgili bir yazılı metin oluşturulup web sitemize de konulmuştur.    Bu metinde özellikle dersteki süreçlere değinilmiş ve engelli öğrenciye yönelik olması gereken yaklaşımların üzerine vurgu yapılmıştır. 
Her Akademik Yıl   ÖSYM Sınavlarını kazanıp üniversitemizi tercih eden  engelli öğrenciler ve iletişim bilgileri  Öğrenci İşleri’ne  gelmektedir. Bu bilgilerden hareketle engelli öğrencilerimizin  birimimize kayıtlarının yapılması konusunda destek olunmaktadır.
2006-2007 Akademik yılından beri üniversitemize başlayan engelli öğrencilerimize   üniversitenin akademik altyapısı, fiziksel koşulları vb  tanıtılması, engelli öğrenciler için mevcut hizmetlerin tanıtılması, birim  ilgili bilgileri kapsayan bir oryantasyon programı yapılmıştır.
Üniversitemizin yurdu fiziksel engelli öğrencilerimiz  (Fiziksel engelli )  ulaşılabilirlik açısından uygun olamadığı için üniversite yurtlarında kalamamaktadırlar. Bu nedenle  gerekli durumlarda yurt bursu verilerek  diğer üniversitelerin  veya  özel yurtlarda kalabilmesi sağlanmıştır. 1 öğrencimiz bu olanakdan yararlanmıştır.
 
2012 EKİM
Ailesel ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimize maddi destek sağlanmıştır. ( 2 öğrencimize )
Engelli öğrenciler için asistan öğrenci temini için ödenek ayrılmaktadır. Asistan Öğrenci statüsünden her engelli öğrenci  belirlen asistan öğrenciler engelli öğrencinin okuduğu bölümden seçilmektedir. Asistan öğrencilerinin haftalık çalışma yükümlülükleri 8 saattir.  Bu durumda her engelli öğrenci için her hafta toplam  10  saat destek verilmektedir. Bu yıl talep olmamıştır. 
 
 
MART  2012
Üniversitemizin içerisindeki fiziksel mekanların engelliliğe uygunluk formu oluşturulmuştur. 
Görme engelli öğrencimiz bulunmamaktadır. Ancak Boğaziçi Üniversitesi – GETEM ’e üyelik gerçekleştirilmiştir.  Web sitemizde duyurulmuştur.
Engelliler birimi sadece kendi çalışmalarında değil engelliler alanındaki bilgi birikimini de çeşitli kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktadır. Bu kapsamda   Üniversitemiz ve İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde sivil toplumlarla ilişkiler kapsamında, ‘’İl Emniyet Müdürlüğü Çalışanlarının Engelli Çocuklarının Eğitimi’’ ( 75 çocuk )  konulu bir proje için eğitim verilmiştir.  Fen Edebiyat Fakültesi  BÖTE  II.Sınıf öğrencileri bu projede yer almış. Proje sonunda katılımcılara sertifika verilerek sonlandırılmıştır. 
Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş Üniversitemize davet edilmiş, öğrencilerimize  “     Durgun Suya Atlamak “  konusunda ,  kampanya  ile ilgili bilgi vermiştir. Mavi Kapak Toplama” kampanyası yapılmıştır.
 
NİSAN 2012
Fiziksel engelliler için ulaşılabilirliğin tespiti pilot çalışması 
engelliler birimi öğretim üyesi gözetiminde bir grup öğrenci tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak yapılmıştır.   Çalışmanın sunumu Rektörlüğe yapılmıştır.  Aynı çalışmanın benzeri diğer kampüsler içinde planlanmıştır. 
 
 
MAYIS 2012
İdari İşler  ile ortak çalışma yapılarak fiziksel çevre ile düzenlemeler yerine getirilmeye çalışılmaktadır.  
A. Yeni yapılan  ve eski  binalarda engelliler tuvaletleri yapılmıştır. Musluklar  dokunmatik olarak yenilenmiştir. 
B. Çıkışlara  renkli ışıklarla çıkış işaretleri konulmuştur.
C. Merdivenlere kaymayı önleyen ve görme engelliler için   siyah bantlar yapıştırılmıştır. 
D. Merdivenlere trabzanlar yapılmıştır.  Üniversiteye  girişte  merdivenlere trabzan yapılmıştır.
E. Eğitim Bilimleri Fakültesi girişine rampa,
F. Hukuk Fakültesi dersliklerine girişte rampa, terasa rampa yaptırılmıştır. 
Üniversitemizin   bahçesinde BAU Port ve Öğrenci Konseyi mekanlarına, otoparka ulaşım için rampalar yapılmıştır. 
Engelli öğrencilerimizle her dönem en az 2 defa olmak üzere topluca buluşulmaktadır. Bireysel görüşmeler için ofis saatleri belirlenmiştir. Buna ek olarak  mesai saatleri içinde engelli öğrencilerimize hizmet vermektedir. 
Engelli Birimi Yönergesi hazırlanıp ,  Rektör Yardımcılı’ğına sunulmuştur. 
Birim çalışanlarının  Görev Tanımları hazırlandı , Rektör Yardımcılı’ğına sunulmuştur.

ARALIK 2013
Ankara’da  7-8-9 . Aralık. 2012 gerçekleştirilen  Körler Federasyonu III. ‘’Uluslararası Kör ve Az Görenlerin  Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri ’’ Sempozyumuna birim elemanımız Yrd. Doç. Dr. Nesrin Özdemir  katılmış ve ‘’ Rehabilitasyon Merkezi Yöneticilerinin Yaşadıkları Sorunlar “  başlıklı bildiri sunmuştur. 
 
ARALIK 2013
2  Merkez Teklifi Hazırlanıp Rektörlüğe sunulmuştur.
1. Engelli Araştırma ve Uygulama Merkezi
2. Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi
 ((Senatoda Kabul edilmiş, YÖK’den onay beklenmektedir. ( Engelli Öğrenci Birimi bu Merkezin alt birimi olarak organize edilecektir.  Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 04.04.2013 tarih ve 279/1385 sayılı kararları ile ve  Üniversite  Senatosunun 13.02.2013 tarih ve 233/774 sayılı kararı ile Engelli Öğrenci Biriminin Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olarak çalışması  oy birliği ile kabul edilmiştir.  Merkez 2.06.2013 tarihi itibari ile Resmi Gazetede yayınlanmış, yönetmeliği kabul edilmiştir. ) 
 
OCAK 2013
23-25 Ocak.2013’de , Antalya’da Düzenlenen,  İNETD,  Akademik Bilişim Konferansına “ “Üniversitede Engelli Öğrenci Olmak “ bildirisi sunulmuştur.
MART/ 2013
Mühendislik Fakültesi  ile birlikte Uluslararası Bir Proje Hazırlanmış, sunulmuştur. Türkiye’de yaşayan öncelikle zihinsel engelli ve diğer engel gruplarının eğitimi ve istihdamı amacı ile 
“HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT-OPERATIONAL PROGRAMME “dan yararlanmak amacıyla  “2500 Engellilerin  Eğitimi  ve İstihdamı, Engelsiz Eğitim ”   yanıt beklenmektedir. 
 
MART 2013
Beşiktaş Belediyesi / Kent Konseyi ( Engelli Kadınlar )  Toplantısına  Birim Koordinatörümüz Yrd.Doç.Dr.Nesrin Özdemir katılmıştır.

NİSAN  2013
Mezun olacak bir fiziksel engelli öğrencimiz için  mezuniyet koşullarının ( fiziksel  ulaşılabilirlik sağlanması için  gerekli birimler bilgilendirilmiştir. 
2012-2013 Akademik Yılında  4 öğrencimiz mezun olacaktır .Spsastik engelli bir öğrencimizin tedavisi için maddi destek sağlandı.
Mezun spastik engelli bir öğrencimizin ve mezun olacakların iş bulmaları konusunda destek.  CV yazmaları konusunda destek olundu. 
4-5 Nisan/ 2013 Isparta/ Süleyman Demirel Üniversitesi/ VI. Engelli Üniversiteler Çalıştayı’na  Birim Kooordinatörü Yrd.Doç.Dr.Nesrin Özdemir katılmıştır.