ADV4644 Social Media Management and Content AnalysisBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4644 Sosyal Medya Yönetimi ve İçerik Analizi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere sosyal medyadaki temel yeni araçları nasıl en iyi ve en etkili şekilde kullanabileceklerini öğretecektir. Öğrenciler bireysel ve profesyonel hedeflerine, sosyal medyayı kullanarak nasıl ulaşabileceklerini öğreneceklerdir. Bu dersin tamamlaması ile öğrencilerin sosyal medyanın yeni araçları hakkında güçlü bir zihinsel birikime sahip olmaları ve araçların hedeflerine ulaşmalarında bir kaldıraç görevi görmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Günümüzde sosyal medyada kullanılan araçları tanımlayabilme, ayrıştırabilme
- Kişisel veya kurumsal internet profili yaratma, optimize etme ve tutundurma
- Haberler ve bilgileri güncelleyerek gündemi/trendleri takip edebilme
- Sosyal medyanın sunduğu fırsatları ve kullanımları tartışabilme ve açıklayabilme
- Temel sosyal medya ağlarını tanımlayabilme ve açıklayabilme
- Daha fazla ziyaretçiyi etkilemek için medya araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenme

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, sosyal medyanın tüm araçlarının ve sosyal medya içeriğinin reklam ile kullanımıdır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pazarlama ve Halkla İlişkilerin Yeni Kuralları Ders kitabının 15-24 sayfaları okunmalıdır.
2) Tüketicilere Doğrudan Ulaşmak Ders kitabının 25-35 sayfalarını okumak.
3) Sosyal Medya ve Hedef Kitle Ders kitabının 37-54 sayfalarını okumak
4) Bloglar: Bloglar, Blog Yayıncılığı ve Blog Takipçileri Ders kitabının 57-74 sayfalarını okumak.
5) Ses ve Görüntü Etkisi Ders kitabının 75-85 sayfalarını okumak
6) Yeni Yayıncılığın Yeni Kuralları Ders kitabının 87-93 sayfalarını okumak.
7) Vize Sınavı ve ardından Viral İçerik İlk 6 haftanın vize konularına çalışmak, ders kitabının 95-106 sayfalarını okumak.
8) Zengin İçerikli İnternet Siteleri Ders kitabının 111-118 sayfalarını okumak.
9) Sosyal Medyada Nasıl İçerik Üretilir? Ders kitabının 179-184 sayfaları okunmalı.
10) İnternet İçeriğinin Satın Alma Sürecine Etkisi Ders kitabının 187-196 sayflarını okumak.
11) İnternet İçerikleri ile İlgili Grup Sunumları / Mobil Pazarlama Grup oluşturup geçen haftaki konuyla ilgili sunum hazırlamak ve ders kitabının 203-210 sayfalarını okumak.
12) Sosyal Ağ Siteleri ve Pazarlama
13) İnternet Medya Odaları
14) Arama Motoru Pazarlaması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The New Rules of Marketing & PR (David Meerman Scott)
Diğer Kaynaklar: Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers and Ignite Your Business (New Rules Social Media Series)
Ann Handley & C. C. Chapman

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 5 75
Ödevler 1 5 5
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.