Bahçeşehir UniversityDegree Programs CIVIL ENGINEERINGGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational QualificationsBologna Commission
CIVIL ENGINEERING
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Adequate knowledge in mathematics, science and civil engineering; the ability to use theoretical and practical knowledge in these areas in complex engineering problems.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Ability to communicate effectively in English and Turkish (if he/she is a Turkish citizen), both orally and in writing.
Learning Competence
1) Awareness of the necessity of lifelong learning; ability to access information to follow developments in civil engineering technology.
Field Specific Competence
1) Ability to design a complex system, process, structural and/or structural members to meet specific requirements under realistic constraints and conditions; ability to apply modern design methods for this purpose.
2) Ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for the analysis and solution of complex problems encountered in civil engineering applications; ability to use civil engineering technologies effectively.
3) Ability to design, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results for the study of complex engineering problems or civil engineering research topics.
4) To act in accordance with ethical principles, professional and ethical responsibility; having awareness of the importance of employee workplace health and safety.
5) Knowledge about contemporary issues and the global and societal effects of engineering practices on health, environment, and safety; awareness of the legal consequences of civil engineering solutions.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Ability to work effectively within and multi-disciplinary teams; individual study skills.
2) Information about business life practices such as project management, risk management, and change management; awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable development.

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
52 - Engineering and Engineering Trades
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
85 - Environmental protection
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Adequate knowledge in mathematics, science and civil engineering; the ability to use theoretical and practical knowledge in these areas in complex engineering problems.
1) Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik bilimleri konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2) Çevre kirliliğinin önlenmesine, kirlenmiş çevrenin temizlenmesine, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine ve yerel ve küresel çevre problemlerinin çözümüne yönelik yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose.
1) Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
2) Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2) Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5) Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
1) Matematik, fen bilimleri ve çevre bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2) Çevre sistemlerine ilişkin problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder; istenen gereksinimleri karşılamak üzere etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında tasarlar ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular (birebir tasarım yapar).
4) Çevre koruma alanında, mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5) Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik her türlü problemin incelenmesi için deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar ve temel yorumunu yapar.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Ability to communicate effectively in English and Turkish (if he/she is a Turkish citizen), both orally and in writing.
1) Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
2) Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
3) Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
4) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
5) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
1) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3) Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
1) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3) Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4) Çevre problemlerine getirdiği çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ile ilgili bilince sahiptir, girişimcilik ve yenilikçilik konuları ile ilgili farkındalığa sahiptir ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
5) Çevre koruma alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve düşüncelerini ifade eder, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini en uygun iletişim araçlarıyla, yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
Learning Competence
1) Awareness of the necessity of lifelong learning; ability to access information to follow developments in civil engineering technology.
1) Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
2) Determine learning needs and direct the learning.
3) Develop positive attitude towards lifelong learning.
1) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4) Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
1) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yenileyerek karşılaşılan sorunlara yeni bilgileri de göz önüne alarak çözüm üretir.
Field Specific Competence
1) Ability to design a complex system, process, structural and/or structural members to meet specific requirements under realistic constraints and conditions; ability to apply modern design methods for this purpose.
2) Ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for the analysis and solution of complex problems encountered in civil engineering applications; ability to use civil engineering technologies effectively.
3) Ability to design, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results for the study of complex engineering problems or civil engineering research topics.
4) To act in accordance with ethical principles, professional and ethical responsibility; having awareness of the importance of employee workplace health and safety.
5) Knowledge about contemporary issues and the global and societal effects of engineering practices on health, environment, and safety; awareness of the legal consequences of civil engineering solutions.
1) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2) Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2) Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevresel risk değerlendirme, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Ability to work effectively within and multi-disciplinary teams; individual study skills.
2) Information about business life practices such as project management, risk management, and change management; awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable development.
1) Conduct studies at an advanced level in the field independently.
2) Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
3) Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
1) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
1) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2) Disiplinler arası çalışma gerekliliği ile ilgili farkındalığa sahiptir, ortak disiplinlerle çalışır ve bu kapsamda kendi sorumluluğunun çerçevesini çizer.

Conjoined

1) Adequate knowledge in mathematics, science and civil engineering; the ability to use theoretical and practical knowledge in these areas in complex engineering problems.
2) Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose.
3) Ability to design a complex system, process, structural and/or structural members to meet specific requirements under realistic constraints and conditions; ability to apply modern design methods for this purpose.
4) Ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for the analysis and solution of complex problems encountered in civil engineering applications; ability to use civil engineering technologies effectively.
5) Ability to design, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results for the study of complex engineering problems or civil engineering research topics.
6) Ability to work effectively within and multi-disciplinary teams; individual study skills.
7) Ability to communicate effectively in English and Turkish (if he/she is a Turkish citizen), both orally and in writing.
8) Awareness of the necessity of lifelong learning; ability to access information to follow developments in civil engineering technology.
9) To act in accordance with ethical principles, professional and ethical responsibility; having awareness of the importance of employee workplace health and safety.
10) Information about business life practices such as project management, risk management, and change management; awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable development.
11) Knowledge about contemporary issues and the global and societal effects of engineering practices on health, environment, and safety; awareness of the legal consequences of civil engineering solutions.