BA2312 Business Research MethodsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2312 İşletmede Araştırma Yöntemleri Bahar 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AHMET ERKUŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Ders, pazarlama araştırmaları alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere ihtiyaç duyacakları araştırma yöntemlerini, istatiktisel analiz tekniklerini ve araştırma rapor yazım kurallarını etkin bir şekilde kullanabilmelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi diğer geleneksel istatistiksel analiz ve araştırma teknikleri derslerinden ayıran en önemli fark fazla teknik ve kantitatif unsurlara yer vermemesidir. Klasik formüller içeren yöntemler göz ardı edilerek öğrencilere sayısal verileri analiz etmede en yaygın olarak kullanılan SPPS for Windows Statistical Package for the Social Sciences) paket programı tanıtılacaktır. Dolayısıyla ders öğrencilerin daha önce istatistik ile aşina olmadıkları varsayımından hareketle tasarlanmıştır. Böylelikle istatistiksel tekniklerin mantığı ve amacı üzerinde yoğunlaşılarak bu tekniklerin ne zaman ve hangi durumlarda kullanılması gerektiği üzerinde durulacaktır. SPSS yardımıyla ampirik araştırmalarda yaygın olarak kullanılan istatistiksel tekniklerin uygulaması çeşitli veri setleri üzerinde gösterilecektir. Bununla birlikte ders, iyi bir pazarlama araştırmanın nasıl olması gerektiğinin yanında araştırmacıların diğer araştırmacıların ortaya koyduğu çalışmaları gerek entellektüel gerekse metodolojik açıdan değerlendirebilmelerini de hedeflemektedir.

Dersin İçeriği

Konu #1: Araştırma Süreci ve Problemin Formülasyonu.

Konu #2: Veri Kaynakları ve Araştırmanın Tasarımı.

Konu #3: İkincil ve Birincil Veri.

Konu #4: Veri Toplama Yöntemleri ve Tutum Ölçümü.

Konu #5: Anket Tasarımı

Konu #6: Örneklem Tasarımı ve Veri Toplama.

Konu #7: Veri Analizi: Temel Kavramlar.

Konu #8: Veri Analizi: SPSS’e Giriş.

Konu #9: Veri Analiz Teknikleri: Univariate Testler.

Konu #10: Veri Analiz Teknikleri: Multivariate Testler.

Konu #11: Rapor Yazımına Giriş.

Konu #12: Rapor Yazım Kuralları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1.Giriş/Pazarlama Araştırması
2) Pazar Araştırma Problemini Tanımlama
3) Araştırma Tasarımı
4) Keşifsel Araştırma Tasarımı: İkincil veri ve Nitel Araştırma
5) Betimsel Araştırma Tasarımı:Anket ve Gözlem
6) Ölçme ve Ölçekleme: Temel ve Karşılaştırmalı Ölçekleme
7) Ölçme ve Ölçekleme: Karşılaştırmalı olmayan ölçme teknikleri
8) Tekrar
9) Anket formu tasarımı
10) Örnekleme:Tasarım ve Prosedürler
11) Veri Analizi:Farkların incelenmesi ve araştırılması
12) Nitel Veri Analizi
13) SPSS ile Veri Analizi: Öncelikli Stepler
14) Rapor yazma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Required Text:
Marketing Research: An Applied Orientation by Naresh K. Malhotra, Prentice-Hall, 6th edition.
Diğer Kaynaklar: Optional Texts:
Research Methods for Business by Uma Sekaran and Roger Bougie, Wiley and Sons, 5th edition, 2010.

Research Methods for Business Students, Mark Saunders, Adrian Thornhill, and Philip Lewis, 5th edition, Pearson Education Europe, Middle East & Africa.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 5 % 25
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 56
Küçük Sınavlar 5 5
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 105

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.