BA2224 Principles of Accounting IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2224 Muhasebenin Temel İlkeleri II Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. FATMA ÖZKUL
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. FİGEN TÜRÜDÜOĞLU
Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Prof. Dr. FATMA ÖZKUL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Endüstri Mühendisliği, Finansal Ekonomi, Lojistik.
Dersin Amacı: Muhasebenin İlkeleri I dersinin devamı niteliğinde bir derstir. Dersin amacı; dönen ve duran varlık yönetimi, kısa ve uzun vadeli borçlar ve sermaye, nakit akım ve finansal tablolar hakkında bilgi sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Muhasebe terminoloji öğrenir
2. Hesap tablosunu öğrenir
3. Muhasebe kayıtlarını öğrenir
4. Finansal tablolar üzerindeki işlemlerin etkilerini öğrenir.
5. Alacaklar hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
6. Uzun vadeli varlıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7. Uzun vadeli borçlar hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
8. Sermaye konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
9. Özkaynak hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
10. Nakit akış tabloları hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
11. Mali tablo analizi konusunda yeterli bilgiye sahip olur

Dersin İçeriği

1. Ticari Alacaklar
2. Maddi Duran Varlıklar
3. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
6. Ortaklıklar
7. Ortaklıklar
8. Vize sınavı
9. Ödenmiş Sermaye ve Bilanço
10. Bilanço
11. Dağıtılmamış Karlar
12. Gelir Tablosu
13. Nakit Akım Tablosu
14. Finansal Tablolar Analizi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ticari Alacaklar : Giriş
2) Karşılık Ayırma, Dolaysız Yöntem ve Alacak Senetleri
3) Amortisman
4) Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Doğal Kaynaklar
5) Kısa Vadeli Borçlar: Satış Vergisi,
6) Tahvil ve Bonolar
7) Ders Tekrarı ve Örnek Problemler
8) Ticari Şirketler
9) Çıkarılmış Sermaye, Geçmiş Yıl Karları, Nakit Temettüler
10) Kurumlar: hisse temettüleri, Hazine Senetleri, Geçmiş Yıllar Karları
11) Nakit Akım Tablosu
12) Finansal Tablolar Analizi: Dikey ve Yatay Analiz
13) Finansal Tablolar Analizi: Oran Analizi
14) Ders Tekrarı ve Örnek Çözümler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Accounting,
Authors: Horngren, Harrison, Oliver,
2009, 8.Edition ISBN: 13-978-0-13-609342-8
Diğer Kaynaklar: Financial Accounting,
Authors: Jan R. Williams, Susan F. Haka, Mark S. Bettner

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 10 % 20
Ödev 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 72
Ödevler 14 14
Küçük Sınavlar 11 11
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 143

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.