TLL1004 Turkish Language and Literature IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
TLL1004 Türk Dili ve Edebiyatı II Bahar 2 0 2 2

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. KENAN SAYACI
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. NEBİ CEYLAN
Öğ.Gör. KENAN SAYACI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin ana dilleri Türkçeyi düzgün ve kurallarına uygun olarak sözlü ve yazılı ifadede en etkin bir biçimde kullanmasına yardımcı olmaktır.
Dil bilinci kazandırmanın yanı sıra ders, öğrencilere Türk edebiyatı hakkında bilgi vermeyi; edebi türlerden örneklerle öğrencinin metin analizi yapma, yorumlama ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Dersin sonunda öğrenci, kurallarına uygun ve etkin bir biçimde yazma becerisi kazanacaktır.
2. Makale, köşe yazısı, söyleşi, röportaj, deneme, mektup, gezi yazısı, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, tiyatro türlerini Türk edebiyatından örneklerle analiz ederek yorumlama ve eleştirel düşünmenin yollarını öğrenecektir.
3.Türk edebiyatında romanın doğuşu ve gelişimi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinerek, yazarları ve eserlerini tanıyarak edebiyat konusunda duyarlılığını arttıracak,
4. Genel kültür sahibi olacak ve seçilen romanların analizi aracılığıyla okuma, yorumlama, eleştirmede yetkin hale gelecektir.
5. Seçilen metinler sayesinde Osmanlı’dan günümüze Türkiye’nin kültürel ve sosyo-politik tarihine tanıklık edecek ve edebiyat aracılığıyla toplumsal dönüşüme yol açan çeşitli meseleleri tartışma imkânı bulacaktır.

Dersin İçeriği

1. Yazma Kültürü
2. Güzel yazı yazmanın kuralları,
3. Anlatım biçimleri,
4. Düşünceyi geliştirme yolları,
5. Anlatım ilkeleri.
6. Yazı Türleri
7. Makale,
8. Köşe yazısı,
9. Söyleşi,
10. Röportaj,
11. Deneme,
12. Mektup,
13. Gezi yazısı,
14. Günlük,
15. Anı,
16. Biyografi, otobiyografi,
17. Tiyatro
18. Roman: Türk romanın gelişimi,
19. Romancılarımızın edebî kişilikleri, eserleri ve romancılığımızdaki yerleri
20. Roman Analizi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yazma Kültürü Yazının önemi, güzel yazı yazmanın kuralları, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları,anlatım ilkeleri
2) Yazı Türleri Makale “Lüzumsuz Adam'da Yalnızlığın Toplumsal Dolayımı”, Fatih Altuğ
3) Yazı Türleri Köşe yazısı Gündemdeki bir konunun farklı gazetelerde ele alınışı.
4) Yazı Türleri Söyleşi, röportaj Edebi ve önemli kişilerinde söyleşi ve röportajlarından örnekler
5) Yazı Türleri Deneme “Geceye Övgü”, Gündüz Vassaf “Acıların Çocuğu”, Nurdan Gürbilek
6) Yazı Türleri Mektup, gezi yazısı, günlük, anı Ziya’ya Mektuplar, Cahit Sıtkı Tarancı, Bir Şehit Mektubu örneği Velosipet ile Bir Cevelan, İbnülcemal Ahmet Tevfik Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden örnekler Günlük, Oğuz Atay
7) Yazı Türleri Biyografi, otobiyoğrafi “Toprak Olmak, Dil Olmak”,Oğuz Demiralp Türk Casusu İngiliz Kemal Milli Mücadelede, Recai Sanay, Ben Buradayım: Oğuz Atay’ın Biyografik ve Kurmaca Dünyası, Yıldız Ecevit,
8) Yazı Türleri Tiyatro Behçet Necatigil’den Bir Radyo Tiyatrosu Türk tiyatrosundan örnekler
9) Türk Romanın Gelişimi, Yazarların Edebî Kişilikleri, Eserleri ve Romancılığımızdaki Yerleri Hakkında Genel Bilgiler ve Bir Roman Analizi Şemsettin Sami Namık Kemal Ahmet Mithat Efendi Samipaşazade Sezai Fatma Aliye Roman: Kürk Mantolu Madonna by Sabahattin Ali
10) Türk Romanın Gelişimi, Yazarların Edebî Kişilikleri, Eserleri ve Romancılığımızdaki Yerleri Hakkında Genel Bilgiler ve Bir Roman Analizi Nabizade Nazım Recaizade Ekrem Halit Ziya Uşaklıgil Mehmet Rauf Hüseyin Rahmi Gürpınar Reading: Kürk Mantolu Madonna by Sabahattin Ali
11) Türk Romanın Gelişimi, Yazarların Edebî Kişilikleri, Eserleri ve Romancılığımızdaki Yerleri Hakkında Genel Bilgiler ve Bir Roman Analizi Halide Edip Adıvar Yakup Kadri Karaosmanoğlu Reşat Nuri Güntekin Peyami Safa Nahit Sırrı Örik Analiz Romanı: Kürk Mantolu Madonna, Ssbahattin Ali
12) Türk Romanın Gelişimi, Yazarların Edebî Kişilikleri, Eserleri ve Romancılığımızdaki Yerleri Hakkında Genel Bilgiler ve Bir Roman Analizi Ahmet Hamdi Tanpınar Sabahattin Ali Kemal Tahir Orhan Kemal Tarık Buğra Mahmut Makal Yusuf Atılgan Analiz Romanı: Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar
13) Türk Romanın Gelişimi, Yazarların Edebî Kişilikleri, Eserleri ve Romancılığımızdaki Yerleri Hakkında Genel Bilgiler ve Bir Roman Analizi Oğuz Atay Adalet Ağaoğlu Sevgi Soysal Yaşar Kemal Bilge Karasu Analiz Romanı: Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar
14) Türk Romanın Gelişimi, Yazarların Edebî Kişilikleri, Eserleri ve Romancılığımızdaki Yerleri Hakkında Genel Bilgiler ve Bir Roman Analizi Orhan Pamuk İhsan Oktay Anar Latife Tekin Elif Şafak Hasan Ali Toptaş Murat Uyurkulak Analiz Romanı: Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Sabahhatin Ali, Kürk Mantolu Madonna, İstanbul: YKY, 2011.
İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası, İstanbul: İletişim, 2004.
Diğer Kaynaklar: Ülkü Giray, Türkçeyi Güzel Konuşma Kılavuzu, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 2007.
Ömer Asım Aksoy, Dil Yanlışları, İstanbul: İnkılap Kitapevi, 2008.
Metin And, Türk Tiyatro Tarihi: Başlangıçtan 1983’e, İstanbul: İletişim, 2004.
Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1/2/3, İstanbul: İletişim, 1999.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 6 % 30
Ara Sınavlar 1 % 10
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 2 6 12
Ödevler 10 1 10
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 57

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 5
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.