GEP0701 Creative LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0701 Yaratıcı Edebiyat Güz
Bahar
3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders başlıca edebi eserlerin derin okuması ve yapısal açıdan incelenmesi aracılığıyla görünür kılınabilecek yazma eyleminin teknik ve stratejilerini keşfetmek üzere kurgulanmıştır. Amaç, yaratıcı kurmacaya; roman ve öykü başta olmak üzere, şiir, biyografi, otobiyografi gibi türlere odaklanmak, bu türleri örnekleri üzerinden ayrıntılı bir biçimde analiz ederek yazma becerisini geliştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci, dil ve bu dille nasıl yaratıcı dünyalar oluşturulabilir konusunda duyarlılık geliştirecektir. Roman, öykü, şiir, biyografi gibi çeşitli türler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak ve Türk ve dünya edebiyatından başlıca eserleri okuma ve yorumlama imkânı bulacaktır. Kurmaca bir yazı üretebilmek için gereken yeteneği kazanacak ve üretimini başarıyla sonuçlandırabilmesi için lazım olan disiplini edinecektir. Yazma aktivitesi zor olmasına rağmen, tamamlandığında öğrenciye büyük bir psikolojik tatmin verecektir. Zaman zaman yaratıcı olmak meydan okuyucu olsa da eğlenceli de olduğundan öğrenci için yeni bir ilgi alanı oluşturacaktır.

Dersin İçeriği

Edebiyat Nedir? Edebiyat ve yaşam arasındaki ilişki.
Yazma Süreci: Yazarların hayatına ve yazma maceralarına odaklanma.
Edebi Türlere Giriş: Roman, öykü, şiir, biyografi, otobiyografi v.b. gibi.
İnceleme/Eleştirme/Yorumlama: Seçilen edebiyat yapıtlarını okuma, tartışma ve yorumlama.
Anlatım Teknikleri ve Parçaları: Anlatıcı, karakterler, muhayyel okur, anlatı zamanı, anlatma zamanı, ses, odak, mekân vb. gibi.
Yaratıcı Yazma Alıştırmaları: Yaratıcı yapıt ortaya koyma, geliştirme ve tamamlama için çeşitli yöntemler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin içeri, yönetimi, programı ve işlenişi hakkında genel bilgi. Dersin programı
2) Edebiyata dair tartışma. Edebiyat nedir? Gündelik yaşantımıza etkileri nelerdir? Bir yazar için anlamı nedir? Jean Paul Sartre, Edebiyat Nedir?
3) Yazma Süreci. Yazarların Hayatına ve Yazma Maceralarına odaklanma. Çeşitli yazarların web sayfalarını ve bloglarını ziyaret etme. Orhan Pamuk “Babamın Bavulu” Elif Şafak “Nasıl Yazar Olunur?” The interview of Murathan Mungan Ferit Edgü, “Sanatçının Tarifi” Cemal Süreya’ya Dair: “Nasıl Şair Olunur? Hangi Yaşta Şair Olunur?” Orhan Tuncay, “Bir Fenomen Olarak Kafka” Selahattin Çiftçi, “Dostoyevski’nin Kumarbaz Eserinin Hayat-Eser Açısından İncelenmesi”
4) Yazma Süreci. Yazarların Hayatına ve Yazma Maceralarına odaklanma. Umberto Eco, Genç Bir Romancının İtirafları
5) Yazma Süreci. Yazarların Hayatına ve Yazma Maceralarına odaklanma. Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası Gabriel Garcia Marquez, Anlatmak İçin Yaşamak
6) Bir Yazarla Söyleşi (Yazarın kim olacağı duyurulacaktır.) Konuk yazarla ilgili araştırma yapmak ve söyleşide iletmek üzere soru hazırlamak
7) Edebi Türlere Giriş Roman, hikâye, şiir, anı, biyografi, tiyatro gibi edebi türleri tanımlama ve ayırt edici özelliklerini tartışma.
8) Hikâye Örnekleri Anton Çehov, “Vanka” Guy de Maupassant, “Küçük Çan” Edgar Allan Poe, “Metaforik Bir Cinayet
9) Metin Analizi Anlatım Teknikleri ve Parçaları Franz Kafka, Dönüşüm
10) Uyarlama ve Yeniden Yorumlama Edebiyattan Sinemaya: Zorba
11) Metin Analizi Anlatım Teknikleri ve Parçaları Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, Yer Altından Notlar
12) Yaratıcı Yazı Çalışması Creative Writing Exercises
13) Yaratıcı Yazı Çalışması İlk taslağı geliştirme
14) Yaratıcı Yazı Çalışması İlk taslağı tamamlama

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pelin Aslan tarafından derlenen GEP 1206 kitabı
Jean Paul Sartre, Edebiyat Nedir? İstanbul: Can, 2005.
Genç Bir Romancının İtirafları, Umberto eco, Çev. İlknur Özdemir, İstanbul: Kırmızı Kedi, 2011.
Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası, İstanbul: Metis, 2011.
Gabriel Garcia Marquez, Anlatmak İçin Yaşamak, İstanbul: Can, 2009.
Franz Kafka, Dönüşüm, İstanbul: Can, 2011.
Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, Yer Altından Notlar, İstanbul: Can, 2011.
Diğer Kaynaklar: Pınar Kür (ed), Short Fiction in English, İstanbul: Bilgi Üniversitesi, 2001.
Murat Gülsoy, Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık, İstanbul: Can, 2011.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 2 26
Ödevler 2 3 6
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.