GEP0407 Introduction to Japanese Language and Culture IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0407 Japon Dili ve Kültürüne Giriş I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencinin, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözceleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular – örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine – ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Bu seviyedeki öğrenci Hiragana ve Katakana yazı sistemlerinde yer alan ses ve heceleri ayırtedebilir.
o Karmaşık olan bileşik kelimeleri dinleyip yazabilir.
o Bu seviyedeki bir öğrenci yavaş da olsa okumaya başlayabilir.

Dersin İçeriği

Temel Japonca dilbilgisine giriş yapmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Japonca hakkında bilgilendirme, Hiragana yazı sisteminin tanıtılması Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
2) Katakana yazı sisteminin tanıtılması, Hiragana ile karşılaştırmalı okuma ve yazma egzersizleri Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
3) Kendini tanıtma, bir kişinin uğruyu, işi vs. hakkında bilgi verme/edinme Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
4) Nesneleri gösterme, işaret sıfat ve zamirleri ( kore/sore/are) Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
5) Nesnelerin kime ait olduğunu bildirme ( kişi zamiri +no) Hiragana ve katakana yazı alıştırmaları Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
6) Yerler hakkında konuşma ( koko /soko/asoko ) 1’den 10,000’kadar sayılar Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
7) Alışveriş fiyat sorma ve söylemesaati söyleme, Japonca’daki sayma sistemlerine giriş. Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
8) Geniş ve geçmiş zamanın tanıtılması Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
9) Geniş ve geçmiş zamanın alıştırmaları ile ashita, ototoi, kinou gibi kelimelerin kullanımı. Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
10) Zaman bildirme ( kara –made...) Saat söyleme egzersizleri, Hiragana ve Katakana alıştırmaları Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
11) Gelecek zamana giriş ashita, rai, asatte gibi kelimelerin kullanımı, haftanın günleri, aylar. Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
12) Yer edatları (ni , de, he) ; zaman (ni) ve ulaşım araçları (de), ile (to) Bir kişinin telefon numarasını sorma, telefonda konuşma Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
13) Tarihin okunması, sorulması (nangatsu nan nichi desu ka ; özel günler, Japonya’daki festivaller Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
14) Tüm öğrenilen dilbilgisi zamanlarını kullanarak plan yapma. Okuma anlama alıştırmaları Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
15) Final sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.