CET2052 Human-Computer InteractionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CET2052 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SAMUR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR ERKUT ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Opsiyonel bileşen yoktur.
Dersin Amacı: İnsan-bilgisayar etkileşimi ilkelerini ve arayüğ tasarımının kullanabilirliğini tanıtmak. Kullanılabilirlik testi yapmak ve sonuçları raporlaştırmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o İnsan-bilgisayar etkileşimine ilişkin tasarım ilkelerini tanımlayabilecek,
o İnsan-bilgisayar etkileşimine ilişkin analiz, tasarım ve değerlendirme ilkelerini açılayacabilecek,
o Kullanılabilirlik yöntemlerini açılayacabilecek,
o Bir yazılımı kullanılabilirlik testi yaparak değerlendirecek

Dersin İçeriği

Bilgisayar-insan arayüz tasarımı: prensipler, türler, modeller, insan faktörü: ergonomi, fizyolojik konular, bilişsel süreçler, görev analizi, donanım, etkileşim değerlendirme kriterleri: kullanışlılık, anketler, etnografik boyut, uygulama örnekleri, veri görsellemesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve Kuramsal Temeller : IBE’ne giriş, İnsan, Etkileşim ve Bilgisayar Bölüm 1, 2 and 3: “Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd Edt.), USA: Prentice Hall.”
2) Giriş ve Kuramsal Temeller : Yazılım Hayat Döngüsü ve İBE, Proje planlama, analiz, tasarım ve değerlendirme Bölüm 1-3: “Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd Edt.), USA: Prentice Hall.”
3) Etkileşim tasarım temelleri Bölüm 5: “Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd Edt.), USA: Prentice Hall.”
4) Tasarım kuralları ve kullanılabilirlik Bölüm 7: “Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd Edt.), USA: Prentice Hall.”
5) Tasarım süreci ve değerlendirme Kullanıcı beklentisi Ulaşılabilirlik Donanım ve yazılım Bölüm 1-4: “Leavitt, M.O. & Shneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. Department of Health & Human Services & U.S. General Services Administration.”
6) Ana sayfa Sayfa düzeni Gezinme Kaydırma ve sayfalama Bölüm 5-8: “Leavitt, M.O. & Shneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. Department of Health & Human Services & U.S. General Services Administration.”
7) Başlıklar ve etiketler Bağlantılar Metin Listeler Widget’lar Bölüm 9-13: “Leavitt, M.O. & Shneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. Department of Health & Human Services & U.S. General Services Administration.”
8) Grafik, resim ve çoklu ortaö Web içeriği yazımı Içerik organizasyonu Arama Bölüm 14-17: “Leavitt, M.O. & Shneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. Department of Health & Human Services & U.S. General Services Administration.”
9) Ergonomi
10) Kullanılabilirlik ve Taşınabilir cihazlar
11) Kullanılabilirlik test ve yöntemleri
12) Kullanılabilirlik test ve yöntemleri
13) Kullanılabilirlik testi
14) Kullanılabilirlik testi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: “Leavitt, M.O. & Shneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. Department of Health & Human Services & U.S. General Services Administration. [http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html]”
“Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd Edt.), USA: Prentice Hall. [http://www.hcibook.com/e3/] “
Diğer Kaynaklar: Zaphiris, P. & Kurniawan, S. (2007). Human-Computer Interaction Research in Web Design and Evaluation. London: IDEA Group Pub.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Projeler 1 % 40
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.