ACL2052 Introduction to Film Studies           Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL2052 Film Çalışmalarına Giriş Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, uzun metrajlı filmlerin başlangıcından 1990’lere kadar dünya sinemasındaki başlıca gelişmeleri izlemektir.İzlenen filmler, tarihsel, politik ve düşünsel bağlamları ve gelişimleri içinde incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Dünya Sinemasındaki tarihi gelişmeleri izleyebilecek ve bu gelişmelerin sebep ve sonuçlarını saptayabileceklerdir.
2-Ulusal sinemaların bireysel tarihlerinin, uluslararası trendleri, filmlerin yapımı, dağıtımı ve gösterimi bakımından nasıl etkilediklerini açıklayabileceklerdir.
3-Filmin bir araç olarak kullanımının zaman içinde nasıl değiştiğini ve standardize olduğunu anlatabileceklerdir.
4-Sosyopolitik, teknolojik, ekonomik ve kültürel koşulların sinemanın estetiğini verilen tarihsel aralıkta nasıl etkilediğini açıklayabileceklerdir.

Dersin İçeriği

Filmler vasıtasıyla dünya sinema tarihine genel bir bakış.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel bir giriş.
2) Sinemanın doğuşu D.W. Griffith – Birth of a Nation 1915 Okuma.
3) Sovyetler ve sessiz sinema, montaj teorisi Eisenstein: Battleship Potemkin 1925 (The Odessa Steps) Okuma.
4) Alman sineması: Weimar Dönemi Robert Weine – Das Kabinet des Dr. Caligari 1920 Okuma.
5) Hollywood’un altın çağı Charlie Chaplin Modern Times 1936
6) Hollywood sineması stüdyo dönemi Casablanca 1942
7) Stüdyo döneminin önemli isimleri: Hitchcock The Birds 1963/and Psycho
8) Genel tekrar.
9) Italyan neo-realizm - De Sica– The Bicycle Thieves 1948 Okuma.
10) Federico Fellini - La Dolce Vita Okuma.
11) Woody Allen – Annie Hall 1977
12) 2. vize.
13) Alman Sineması- Das Experiment - Oliver Hirschbiegel 2001
14) Türk sineması (güncel bir film seçilip tartışılacaktır)
15) Yarıyıl sonu sınavı.
16) Yarıyıl sonu sınavı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: History of Film / C. Ellis and Virginia Wright Wexman
A History of Narrative Film / David A. Cook
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Sunum 1 % 15
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 50
Ara Sınavlar 2 40
Final 1 20
Toplam İş Yükü 158

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.