ACL2001 Survey of American LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL2001 Amerikan Edebiyatına Bakış Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere Amerikan Edebiyatının başlangıcından 19.yüzyılın 2. yarısını kapsayan süre içinde öne çıkan edebiyat akımlarını önemli yazarların yaptlarından yola çıkarak tanıtmaktır.Bu kapsamda Crevecoeur,Jefferson,Poe,Hawthorne,Emerson,Thoreau,dickinson gibi yazarların yapıtlarından seçmeler incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu ders öğrencilere daha sonraki yıllarda inceleyecekleri edebiyat akımlarının temellerini kazandıracaktır.

Dersin İçeriği

17 yysonu-19yy arası Amerikan edebiyatı

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Erken Dönem Amerikan Edebiyatına giriş ve J. Crevecoeur Okuma
2) 'What is an American?' makalesinin incelenmesi Okuma
3) T. Jefferson'un tanıtımı ve 'Declaration of Independence'in incelenmesi Okuma
4) 1820-1865 dönemi Amerikan edebiyatına ve bu dönemin önemli isimlerinden Ralph Waldo Emerson'un tanıtımı Okuma
5) 'The American Scholar' metninin incelenmesi Okuma
6) 'The American Scholar'ın incelenmesi devam ediyor Okuma
7) Hawthorne ve iki kısa öykü:'Young Goodman Brown ve 'The Birth Mark' inceleniyor Okuma
8) E.A.Poe,'The Raven' ve 'The Philosopy of Composition'incelenmesi. Okuma
9) Abraham Lİncoln; 'Gettysburg Adress' ve 'Second Inaugural Address'in incelenmesi, Okuma
10) Henry David Thoreau ve 'Civil Disobeidance' ın incelenmesi. Okuma
11) 'Walden',Chapter 2 ve'Conclusion' incelenmesi. Okuma
12) Emily Dickinson ve Amerikan Şiirine getirdiği yenilikler. Okuma
13) '712' ve '754' başlıklı şiirlerin incelenmesi. Okuma
14) Genel değerlendirme. Okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Selected texts from
The Norton Anthology of American Literature,
Volume I.
Diğer Kaynaklar: Heath Anthology o American Literature

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 0
Küçük Sınavlar 3 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Juri 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Küçük Sınavlar 3 20 60
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 172

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.