ARC3921 Selected Topics in ArchitectureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC3921 Mimarlıkta Seçilmiş Konular Güz
Bahar
2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇAĞAPTAY
Doç. Dr. ALİ DEVRİM IŞIKKAYA
Dr. Öğr. Üyesi BELİNDA TORUS
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bu dersi alan öğrencilerin,tarih ve tasarım dersleri ile ilişki kurmaları beklenmektedir.
Dersin Amacı: toplumsal ve kültürel bir üretim alanı olan mimarlığı, her kültürel toplumsalın kendine özgü koşullarında etkinleşen bir "gerçeklik" ortamı olarak tartışmaya açarak her dönem güncellenebilecek "öncelikli/özellikli metinler" ile birlikte değerlendirebilmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Mimarlığı teknokültürel ve sosyokültürel açılımlarıyla ele alarak toplumsal anlamda değerlendirebilme.

II. Öncelikli ve özellikli bir olgu ve/veya kavram odağında ve konusu mimarlık ile ilişkilenen metinler üzerinden eleştirel düşünce geliştirebilme.

III. Metinsel anlatıların her kültürel toplumsalda değişiklikler gösterdiğini, çoğulculuğunu ve dolayısıyla tarihselliğini kavrayabilme.

IV. Mimarlık- tarih-kuram-eleştiri ilişkilerini değerlendirerek mimarlığın yeniden üretilebilen bir konu-alan olduğunu kavrayabilme ve bu kavrayışı tasarım uygulamalarında kullanabilme.

Dersin İçeriği

Yukarıda kurgulanan bağlamda her dönem yeniden seçilerek güncellenecek olgu ve kavramlar ile ilişkilenen görsel ve yazınsal metinler ve mimarlıklar bu dersin içeriğini oluşturur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Giriş: Zaman-mekan ve mimarlık 1.1 Simpson, L.C., (1995). Technology, Time and The Conversations of Modernity, Routledge, New York. 1.2 Kern, S., (1983). The Culture of Time and Space, 1880-1913, Harvard University Press, Cambridge.
2) 2. olgular ve kavramlarla tanışma: zaman, mekan, modern,zaman-mekan, temporal zaman-mekan, modern zaman-mekan,mimarlık, İstanbul. 2.1 metapolis dictionary of advanced architecture 2.2 Becoming İstanbul 2.3 Webster Online Dictionary, temporal, http://www.merriamwebster.com/dictionary/temporal 2.4 The Oxford Dictionary of English, (2005). Oxford University Press, Oxford, 1816. 2.5 Cambridge İnternational Dictionary of English, (1995). Cambridge University Press, Cambridge, 1499. 2.6 The New Webster’s Dictionary of The English Language, (1986). Delair Publishing, New York, 1011. 2.7 Temporal, http://www.etymonline.com/temporal 2.8 TDK, (2005). Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10. baskı, Ankara. 2.9 Devellioğlu, F., (2008). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 25. baskı, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.
3) 3. özellikli/öncelikli metinler odağında "mimarlık" ve "gerçeklikler" ders: modernöncesi sosyo-kültürel ve teknokültürel durumlar ve mimarlıklar okuma 3.1: Giddens, A., (1996). The Consequences of Modernity, 6. baskı, Polity Press, Cambridge. okuma 3.2: Mumford, L., (1934).Technics and Civilization, Brace and Company, Newyork.
4) 4. özellikli/öncelikli metinler odağında "mimarlık" ve "gerçeklikler" ders: Zaman-mekan kavrayışı ve mimarlık okuma 4.1: Tanju, B., (2005). “Mekân-Zaman ve Mimarlıklar”, Zaman-Mekân, 168-185; Derleyen: Ural, Ş., Şentürer, A., Uz Sönmez, F. ve Berber, Ö., (2008) Zaman-Mekân, birinci baskı, YEM, İstanbul. okuma 4.2: Davidson, C., C., (1999). Anytime, MIT Press, Cambridge.
5) 5. özellikli/öncelikli metinler odağında "mimarlık" ve "gerçeklikler" ders: modern öncesi dünyada zaman-mekan ve mimarlık okuma 5.1: Landes, D., S., (1983). Revolution of Time: Clocks and The Making of The Modern World, Belknap Press of Harvard University, Cambridge, Massachusetts, London. okuma 5.2: Rossum, G., D., (1996). History of The Hour: Clocks and Modern Temporal Orders, Çeviren: Dunlap Thomas, The University of Chicago Press, Chicago.
6) 6. özellikli/öncelikli metinler odağında "mimarlık" ve "gerçeklikler" ders: Osmanlı'da modern öncesi dünyada zaman-mekan ve mimarlık okuma 6.1: Tanyeli, U., (1998). “The Emergence of Modern Time Consciousness in the Islamic World and the Problematics of Spatial Perception”, 159-167; Derleyen: Davidson, C., C., (1999). Anytime, MIT Press, Cambridge. okuma 6.2: Akın, N., (2002). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, ikinci baskı, Literatür Yayınları, İstanbul. kısa sınav 1.
7) 7.özellikli/öncelikli metinler odağında "mimarlık" ve "gerçeklikler" ders: Osmanlı'da gece ve mimarlık okuma 7.1: Çelik, Z., (1993). Remaking of İstanbul: Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century, University of California Press, California.; Çeviren: Deringil, S., (1996). 19. Yüzyılda Değişen İstanbul, birinci baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. okuma 7.2: Işın, E., (2006). Everyday Life in İstanbul, Tarih, Kültür ve Mekan İlişkileri Üzerine Tarih Denemeleri, birinci baskı, YKY, İstanbul.
8) 8.özellikli/öncelikli metinler odağında "mimarlık" ve "gerçeklikler" tartışma: Modern öncesi gerçeklikler ve mimarlık ilişkisi dönem ödevi başlıklarının belirlenmesi
9) 9.özellikli/öncelikli metinler odağında "gerçeklikler", "değişim" ve "mimarlık" ders: Zaman-mekan kavrayışının değişimi ve mimarlık okuma 9.1: Mumford, L., (1934).Technics and Civilization, Brace and Company, Newyork. okuma 9.2: Bartky, I.R. (1989). “The Adoption of Standart Time”, Technology and Culture(30): 25-56. okuma 9.3: Simpson, L.C., (1995). Technology, Time and The Conversations of Modernity, Routledge, New York. okuma 9.4: Giddens, A., (1996). The Consequences of Modernity, 6. baskı, Polity Press, Cambridge.
10) 10. özellikli/öncelikli metinler odağında "gerçeklikler", "değişim" ve "mimarlık" ders: modern dünyada zaman-mekan ve mimarlık okuma 10.1: Sigfried Giedion,Space,Time and Architecture
11) 11.özellikli/öncelikli metinler odağında "gerçeklikler", "değişim" ve "mimarlık" ders: Osmanlı'da zaman-mekan kavrayışının değişimi ve mimarlık okuma 11.1: Atay, F., R. (1933). Eski Saat, Akşam Matbaası, İstanbul. okuma 11.2: Haşim, A. (1921). “Müslüman Saati”, Dergâh, cilt 1, (3): 1-1. kısa sınav 2
12) 12.özellikli/öncelikli metinler odağında "gerçeklikler", "değişim" ve "mimarlık" ders: Osmanlı İstanbulu'nun yeni zaman-mekan organizasyonu ve mimarlık okuma 12.1: Tanyeli, U., (1997). “Osmanlı Kentsel Ulaştırma Düzeni ve Batılılaşması: Tekno-Kültürel Bir Değerlendirme”, 350-360; Derleyen: III. Symposium of History of Sciences, Modern Transportation and Communication Techniques in the Ottoman State, first draft issue, İstanbul. okuma 12.2: Ahmet Rasim, (2005). Şehir Mektupları; Derleyen: Akbayar, N., Oğlak Klasikleri, İstanbul. okuma 12.3: Wishnitzer, A. (2009). The Transformation Of Ottoman Temporal Culture During The Long Nineteenth Century, Doktora Tezi, Tel Aviv University The Graduate School of Historical Studies, Tel Aviv.
13) 13. özellikli/öncelikli metinler odağında, gerçeklikler, değişim ve mimarlık ilişkisi Dönem ödevi sunumları
14) 14. özellikli/öncelikli metinler odağında, gerçeklikler, değişim ve mimarlık ilişkisi Genel Değerlendirme dönem ödevi sunumları
15) final hazırlık
16) final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Wishnitzer, A. (2009). The Transformation Of Ottoman Temporal Culture During The Long Nineteenth Century, Doktora Tezi, Tel Aviv University The Graduate School of Historical Studies, Tel Aviv.

Mumford, L., (1934).Technics and Civilization, Brace and Company, Newyork.

Bartky, I.R. (1989). “The Adoption of Standart Time”, Technology and Culture(30): 25-56.

Simpson, L.C., (1995). Technology, Time and The Conversations of Modernity, Routledge, New York.

Kern, S., (1983). The Culture of Time and Space, 1880-1913, Harvard University Press, Cambridge.

Işın, E., (2006). İstanbul’da Gündelik Hayat, Tarih, Kültür ve Mekan İlişkileri Üzerine Tarih Denemeleri, birinci baskı, YKY, İstanbul.

Derviş, P., Tanju, B. ve Tanyeli, U., (2009). İstanbullaşmak: Olgular, Sorunsallar, Metaforlar, birinci baskı, Garanti Galeri, İstanbul.

Akın, N., (2002). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, ikinci baskı, Literatür Yayınları, İstanbul.

Çelik, Z., (1993). Remaking of İstanbul: Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century, University of California Press, California.; Çeviren: Deringil, S., (1996). 19. Yüzyılda Değişen İstanbul, birinci baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Giddens, A., (1996). The Consequences of Modernity, 6. baskı, Polity Press, Cambridge.

Atay, F., R. (1933). Eski Saat, Akşam Matbaası, İstanbul.

Haşim, A. (1921). “Müslüman Saati”, Dergâh, cilt 1, (3): 1-1.

Tanpınar, A.H., (1961). Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Ahmet Rasim, (2005). Şehir Mektupları; Derleyen: Akbayar, N., Oğlak Klasikleri, İstanbul.
Diğer Kaynaklar: Ders sürecinde konu ile ilişkilendirilebilecek metinler eklenebilecektir.

Supplementary material can be added during the course.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 32
Sınıf Dışı Ders Çalışması 1 2
Sunum / Seminer 10 20
Ödevler 12 24
Küçük Sınavlar 2 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 82

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.