ARC1023 Introduction to Architectural CultureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC1023 Mimarlık Kültürüne Giriş Bahar 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. SEMA ESEN SOYGENİŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi BERNA YAYLALI
Prof. Dr. SEMA ESEN SOYGENİŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı mimari tasarımın prensipleri, yapım, malzeme ve bağlamı içeren mimarlık kültürü hakkında bilinçlenme yaratmaktır. Kültür içinde yeşeren düşüncelerle şekillenen mekan, biçim, teknoloji ve yapı malzemeleri vurgulanacak noktalardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Etkili okuma, yazma, anlatma ve dinleme becerisi kazanma
-Farklı kültürleri ve bireyleri tanımlayan gereksinimleri, değerleri, davranış normlarını, fiziksel yetenek, sosyal ve mekansal örüntüleri anlama ve bu çeşitliliğin mimarların sorumluluk ve sosyal kimliklerine etkileri
-Mimarların kamusal yarar, tarihi çevreye saygı ,yerel ve global çevrelerdeki yaşam kalitesi konusundaki sorumluluklarının anlaşılması
-İnsan davranışı, doğal ve yapay çevrenin tasarımı arasındaki ilişkiyi anlama

Dersin İçeriği

Ders, mimarlık prensiplerini bağlamında mimarlık, mimarlık kültürü nedir sorularını tartışır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Başlangıç/Scope of the course
2) Tartışma: Mimarlık Nedir?
3) Mimarlık Tarih ve Kuramı/Meslek olarak Mimarlık/İletişim araçları
4) Mimarlık/Mekan/Strüktür/Zarf
5) Mimarlık/Geometri
6) Biçim ve Düzen
7) Estetik/Mimarlıkta Oran ve Ölçek
8) Arasınav
9) Mekan ve Işık
10) Mimarlık ve İşlev
11) Mimarlık ve Hareket/Sirkülasyon/Promönat
12) Mimarlık/Strüktür/Yapı malzemesi
13) Mimarlık/ Bağlam
14) Tartışma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: NA
Diğer Kaynaklar: -Arnhime R., Dynamics of Architectural Form, Berkeley, 1977
-Baker G.H., Design Strategies in Architecture.An Analysis of Form,VNR, New York, 1996
-Burden E., Elements of Architectural Design: A Visual Resource, VNR, New York, 1995
-Ching F., Architecture: Form Space and Order, VNR, New York, 1996
-Ching F., Interior Design, VNR, NY, 1987.
-Clark R., Presidents in Architecture, VNR,NY, 1985.
-Conway H., Understanding Architecture, Routledge, London, 1994.
-Giedion S., Space, Time and Architecture, Harvard U Press, 1982.
-Farrelly, L., The Fundamentals of Architecture, Academia, Singapore, 2007
-Farrelly, L. (Construction +Materiality/AVA Publishing) Yapım + Malzeme, Literatür, İstanbul,2012
-Kuban D., Mimarlık Kavramları, Yem Yayın, 4. Baskı, İstanbul, 1992.
-Palmer J., Dodson M., Design and Aesthetics, Routledge, NY, 1996
-Rasmussen, S.E., Experiencing Architecture, The MIT Press,Cambridge, 1982.
-Rapoport, A., House Form and Culture,Prentice Hall NJ, 1969
-Rudofsky, B., The Prodigious Builders, HBJ,USA, 1977
-Smithies K.W., Principles of Design in Architecture, VNR, New York, 1981
-Soygeniş, S., Mimarlık- Düşünmek, Düşlemek, Yapı Yayın, İstanbul, 2006
-Soygeniş,S.,M., İstanbul-An Urban Commentary, Birsen Yayın, Istanbul, 2006
-Unwin S., Analysing Architecture, Routledge, New York, 1997

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 0
Uygulama 5 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 2 24
Sınıf Dışı Ders Çalışması 7 9 63
Ödevler 5 2 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 101

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.