CMP1001 Introduction to Programming (C++)Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP1001 Programlamaya Giriş (C++) Bahar 2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: MEHMET ŞÜKRÜ KURAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dr. UTKU GÜLEN
Arş.Gör. ÇİĞDEM ERİŞ
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi ERKUT ARICAN
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR ERKUT ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi ECE GELAL SOYAK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.......
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, programlama kavramları, bilgisayar program tasarımı ve C++ dili ile programlamaya genel bir bakış sağlamaktır. C++ dili ile çalışan programlar yazılması dersin amaçlarının başında gelmektedir. Ders, yazılım geliştirme aşamaları olan program analizi, tasarlanması, gerçeklemesi ve sınama kavramlarına temel oluşturacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bir bilgisayar sisteminin bileşenlerini tanımak
II. Problem tanımı ve analizi, algoritma geliştirilmesi
III. Temel programlama kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
IV. C++ ile program geliştirilmesi
V. Yapısal programlamanın temellerini kavramak
VI. Nesne yönelimli düşünme için pratik kazanmak
VII. Başlıca veri yapıları ve algoritmalar hakkında bilgi sahibi olmak
VIII. C++ dilinin ileri programlama kavramları ile ilgili bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği

Önemli bilgisayar sistemi kavramlarına giriş (Bilgisayar bileşenleri, yazılım, işletim sistemi, dosya sistemi, programlama dilleri, derleyiciler)
Problem çözme (Algoritmalar, sözde kod, akış şeması), Algoritma tasarımı
Basit veri tipleri, Sabitler, Değişkenler, Tanımlayıcılar, İsimlendirilmiş sabitler, Aritmetik operatörler
İlişkisel ve mantıksal operatörler, Şartsal ifadeler
Döngüler (While, Do While)
Döngüler (For) ve döngü anahtar sözcükleri
Fonksiyonlar, Özyinelemeli fonksiyonlar, Fonksiyon aşırı yüklemesi
Karakter dizileri, karakter dizi fonksiyonları
Diziler
Çok boyutlu diziler
Dizi sıralama, dizilerde arama
İşaretçiler
Referansla geçirme, değerle geçirme
Fonksiyon işaretçileri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Önemli bilgisayar sistemi kavramlarına giriş (Bilgisayar bileşenleri, yazılım, işletim sistemi, dosya sistemi, programlama dilleri, derleyiciler) Önemli bilgisayar sistemi kavramları hakkında ders kitabından bilgi edinmek
2) Problem çözme (Algoritmalar, sözde kod, akış şeması), Algoritma tasarımı Algoritma tasarım yöntemleri hakkında ders kitabı ve diğer kaynaklardan bilgi edinmek
3) Basit veri tipleri, Sabitler, Değişkenler, Tanımlayıcılar, İsimlendirilmiş sabitler, Aritmetik operatörler Algoritma tasarımı tekniklerinden sözde kod ve akış şeması teknikleriyle örnek programlar tasarlanması Ders kitabının basit veri tipleri, sabitler, değişkenler, isimlendirilmiş sabitler, aritmetik operatörler hakkındaki kısımlarını okumak
4) Quiz, İlişkisel ve mantıksal operatörler, Şartsal ifadeler Basit C++ programları yazmak
5) Döngüler (Do/While) İlişkisel ve mantıksal operatörler içeren örnek programlar geliştirmek Ders kitabı ve referans kaynakların döngüler hakkındaki kısımlarını okumak
6) Döngüler ('For'), 'break' ve 'continue' anahtar sözcükleri Döngülerle ilgili örnek programların sözde kodlarını yazmak, akış şemalarını çizmek ve C++ kodlarını yazmak
7) Quiz, Fonksiyonlar, Özyinelemeli fonksiyonlar, Fonksiyon aşırı yüklemesi Moduler programlamayla ilgili ders kitabından ve referans kaynaklardan bilgi edinilmesi
8) Diziler Fonksiyon içeren örnek C++ programları geliştirilmesi
9) Karakter dizileri, karakter dizi fonksiyonları Ders kitabının ve referens kaynaklarının, karakter dizileri ve hazir karakter dizi fonksiyonları hakkındaki ilgili bölümlerini okumak
11) Çok boyutlu diziler Dizilerle ilgili örnek C++ programları geliştirmek
12) Quiz, Dizi sıralama, dizilerde arama yapmak Karakter dizileri hakkında programlar geliştirmek, hazır karakter dizi fonksiyonlarını kullanmak
13) İşaretçiler Dizi sıralama ve dizilerde arama yapma algoritmalarının örnek C++ programlarında Ders kitabının ve referans kaynakların işaretçiler ile ilgili kısımlarının okunması
14) Fonksiyonlara işaretçileri kullanarak referansla geçirme, Fonksiyon işaretçileri İşaretçilerle ilgili örnek C++ programları geliştirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel, C++ How to Program, 7th Ed., Pearson

Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, 3rd Ed., Addison-Wesley.

Bjarne Stroustrup, Programming Principles and Practice Using C++, 1st Ed., Addison-Wesley.

Walter Savitch, Problem Solving with C++, 7th Ed., Addison-Wesley

Andrei Alexandrescu, Herb Sutter, C++ Design and Coding Standards: Rules and Guidelines for Writing Programs, 1st Ed., Addison-Wesley.
Diğer Kaynaklar: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

http://www.cprogramming.com/

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 4 % 25
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Laboratuvar 14 28
Küçük Sınavlar 6 12
Ara Sınavlar 6 22
Final 6 26
Toplam İş Yükü 116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.