LAW3007 Drafting Contracts IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
LAW3007 Sözleşme Tasarısı I Bahar 0 2 1 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı değişik anlaşmaları anlamak ve nasıl yazıldığını öğretmektir. Anlaşmaları, iş, usul ve hukuki araç olarak düşünmeyi sağlamaktır. Anlaşmaların formatı ve içeriği nasıl oluşturulduğunu analizi yapılır. Dersin sonunda, öğrencilerin bir anlaşma için gerekli maddeleri kurup, yazabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Anlaşmaların iskeletini oluşturur.
II. Anlaşmaların yazım tarzını belirler.
III. Anlaşmalardaki hukuk İngilizcesi sorunlarını çözümler.
IV. Anlaşmaların çeşitli maddelerini oluşturur.
V. Anlaşmaların anlamlandırma ve yorumlanma yeteneğini kazandırır.

Dersin İçeriği


1. Hafta: Başlangıç, anlaşmanın yapısı, restal, iş bölümü, tanımlar.
2. Hafta: Paragraf ve referans
3. Hafta: Kelime haznesi ve yazım tarzı
4. Hafta: Anlaşmadaki matematik ve zaman dilimleri.
5. Hukuki İngilizce, cümle yapısı
6. Hafta: Hukuki İngilizce, çevirme teknikleri.
7 Hafta: Maddelerin değişik türleri
8. Hafta:vize
9. Hafta: Bir iş için model Maddelerin anlayabilmek ve gerekirse değiştirebilmek
10. Hafta: Bir anlaşma nasıl anlaşabiliri anlamak.
11. Hafta: Anlaşabilme türleri
12. Hafta: Çevirme teknikleri
13. Hafta: Sunum
14. Hafta: Dönem sonu sınav için çalışmalar
15. Hafta: Dönem sonu sınav için çalışmalar
16. Hafta:Final sınavı


Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Hafta: Başlangıç, anlaşmanın yapısı, restal, iş bölümü, tanımlar.
2) 2. Hafta: Paragraf ve referans
3) 3. Hafta: Kelime haznesi ve yazım tarzı
4) 4. Hafta: Anlaşmadaki matematik ve zaman dilimleri.
5) 5. Hukuki İngilizce, cümle yapısı
6) 6. Hafta: Hukuki İngilizce, çevirme teknikleri.
7) 7 Hafta: Maddelerin değişik türleri
8) Tekrar
9) 9. Hafta: Bir iş için model Maddelerin anlayabilmek ve gerekirse değiştirebilmek
10) 10. Hafta: Bir anlaşma nasıl anlaşabiliri anlamak.
11) 11. Hafta: Anlaşabilme türleri
12) 12. Hafta: Çevirme teknikleri
13) 13. Hafta: Sunum
14) 14. Hafta: Dönem sonu sınav için çalışmalar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları derste öğrencilere verilecektir.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.