YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezunların Mesleki Profili

Yazılım Mühendisleri, yazılım analizi ve tasarımı, yazılım sınaması ve güvenilirliği, yazılım yönetimi ve geliştirmesi ile yazılım mimarisi konularında bilgi teknolojileri sektöründe yeralan hizmetleri verebilen ve ilgili alanda istihdam edilebilecek mühendislerdir. Günümüzde Bilişim Teknolojilerinde yazılım mühendisliğinin artan öneme sahip olması, mezunların farklı iş alanlarında tercih edilmelerine olanak tanımaktadır.